ANO?  Ne.

Ne, nebudu komentovat Čapí hnízdo. Každý si může udělat obrázek sám. Není to obtížné.

 

Jde o to, koho volit v budoucích volbách. Ty minulé dopadly tragicky, jak nyní vidíme. Bylo to tím, že prakticky nekandidovala pravice. ODS byla vyřízena a oslabena - přesně řečeno, vyřídila a oslabila se sama. Svobodní sice kandidovali, ale jak se stalo tradicí, i tentokrát postupovali rebelsky proti všem zásadám politického marketingu. Kupodivu, navzdory veškerému úsilí nedostat ani procento hlasů, jich získali téměř dva a půl. Ještě asi šestkrát až osmkrát tolik a mají šanci něco ovlivnit.

 

Zpět k ODS. Proč se dostala do takové kaše? Systém stanov ODS byl nastaven tak, aby poskytoval maximální moc stranickým špičkám a krajským šéfům. Řadoví členové si mohli o dění ve straně leda tak povídat, ale vliv neměli žádný. A nevyhnutelně platí, že jakákoli organizace, které chybí zpětná vazba z nejnižších pater hierarchické pyramidy, je odsouzena k rozkladu. Naše kdysi největší pravicová strana nebyla výjimkou.

 

Kromě ODS má podobnou strukturu řízení například TOP 09. Jelikož každé nové koště dobře mete (ročník 2009 znamená, že TOP 09 je stále ještě politický experiment), dařilo se jí poněkud lépe než ODS. Navzdory tomu, že její faktický šéf spáchal na místě ministra financí v minulých vládách nedozírné škody.

mews, foto Pavel Kohout

Ale pravicoví voliči prostě chtěli volit něco alespoň zdánlivě pravicového, takže kromě TOP 09 se do sněmovny dostali dokonce i lidovci, staří komunističtí kolaboranti z Národní fronty. Strana pokrytců, která by za normálních podmínek dávno zaslouženě zanikla. Nicméně díky tomu, že někteří důvěřiví voliči ji pokládali za pravici, stále straší nejen ve sněmovně, ale dokonce ve vládě.

 

Největší terno ovšem udělalo hnutí ANO 2011. Další politický experiment, ke kterému se zoufalí voliči uchýlili v naději, je že ochrání před rudooranžovou záplavou. Vypadalo to přece tak důvěryhodně. Strana (respektive hnutí, což je prakticky totéž) založená velmi bohatým podnikatelem přece nemůže být levicová, že ne? Navíc ten pán má tolik peněz, že nebude mít potřebu přinažrat se ze státního, určitě nebude, co myslíte? A ti jejich kandidáti mluví tak rozumně, pokud blahosklonně přejdeme věci, které už tak rozumné nejsou, ostatně nikdo není dokonalý, viďte? Hlavně nechtějí zvyšovat daně, hurá! A kromě toho, jejich barva je modrá, každý přece ví, že modrá u nás symbolizuje pravici, kdyby to byli převlečení socialisté, určitě by neměli jako symbol modrou barvu, to dá rozum, že ano?

 

Tak se stalo, že nouzová náhražka pravice jménem ANO 2011 přitáhla masivních 927 tisíc hlasů, což odpovídalo 18,65 procentům hlasů. Okamžitě utvořila koalici s ČSSD (a s věčnými kolaboranty lidovci) a stala se součástí rudooranžové záplavy, před kterou měla chránit.

 

Zklamaný pravicový volič si dlouho nechtěl připustit, že je zklamaný. Pořád lepší než komunisti ve vládě. Nebo Kalousek. Nebo ta prašivá zkorumpovaná ODS, říkal si nešťastný volič, zatímco kmotři houfně opouštěli ODS ve prospěch nového perspektivního subjektu, který zaujal její místo.

 

Ve skutečnosti ANO nebylo nikdy pravicovou silou. Pouze pravicoví voliči, zoufale toužící volit cokoli nesocialistického se šancí překročit ten prokletý pětiprocentní práh, tomu chtěli věřit. Pokud máte zoufalou chuť na pomerančový džus, může vám Fanta připadat jako alternativa, protože má podobnou barvu. Chutná ovšem poněkud jinak a její chemické složení raději nebudete chtít znát.

 

Podobně ANO 2011. Snad mohla vypadat jako náhražka skutečné pravice, ale není. Chybí jí hlavní ingredience každé skutečné pravicové strany: důraz na práva a svobody jednotlivce a jejich ochrana před státní mocí. Namísto toho vyznává floskule typu „řídit stát jako firmu“. Nesmysl na první pohled, pokud víte něco o organizačních systémech a procesech firem a států. Nanejvýše je možné řídit některou státní agenturu jako firmu. Řídit třeba obchodní rejstřík jako firmu - prosím, to je možné si představit. Nebo agenturu pro správu státního majetku. Anebo nějaké ministerstvo, budiž. Stát jako takový ovšem nikdy. Vystupovat vůči občanům jako všemocný a arogantní šéf - to je neodpustitelné, netolerovatelné a vrcholně vulgární.

 

Ke cti hnutí ANO je nutno připustit, že nikdy otevřeně nepředstíralo pravicovou orientaci. ANO totiž není orientováno nijak. Namísto pevné soustavy politických zásad vyznává kult něčeho, co někteří jeho členové vznešeně nazývají „rácio“. Ve skutečnosti to znamená: „Je nám jedno, jaké důsledky bude mít naše politika, jen když se nám podaří najít cestu nejmenšího odporu.“

 

Cesta nejmenšího odporu byla vskutku nalezena: ANO se v rámci vládní koalice stalo jakýmsi B týmem socialistů. Dobrá, komunisté na tomtéž místě by možná byli horší, ale to prosím nepovažujte za pochvalu.

 

Co bude dál? Hnutí ANO se stále ještě těší vysoké podpoře voličů, neboť česká ekonomika se dočasně těší cyklickému výkyvu směrem nahoru, což voliči mají tendenci připisovat vládě jako zásluhu. Ale to nebude trvat věčně. ANO nemá potenciál zformovat se do skutečně seriózní politické síly. Zůstane závislé na hledání cesty nejmenšího odporu až do svého hořkého konce, ať už tento konec přijde kdykoli. Svůj zenit má ale za sebou. Podobně jako TOP 09, které se podobá víc, než by chtělo. Oba vůdci těchto subjektů jsou si ostatně navzájem mnohem podobnější, než by sami byli ochotni připustit.

fotografie: Pavel Kohout
2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
GAME DOWNLOAD