Tragédie  řeckých  financí

Toto je můj první článek o řecké krizi. Napsal jsem jej 6. prosince 2009, ano, jak ten čas běží. V Lidových novinách vyšel o den později.

 

Z dnešního pohledu je zajímavé, jak podceňovaný byl efekt úvěrové bubliny, který Řecko po zavedení eura dočasně povznesl, přičemž následný pád byl o to hlubší. Dnes je efekt eura a nízkých úrokových sazeb široce ignorován, všichni mluví jen o nepříznivých vlivech úsporných opatření. Někteří ekonomové (zejména Krugman a Stiglitz) si z kritiky úspor vybudovali fanatický okruh přívrženců připomínající sektu. Přitom bez masivní expanze dluhu, státního i soukromého, by nebylo třeba úsporných opatření. Kdo není obézní, nemusí bolestivě hubnout.

 

Již v prosinci 2009 se objevil v diskusích termín „platební neschopnost“. Málokdo ale opravdu věřil, že by v Evropské unii mohlo dojít ke státnímu bankrotu - a vůbec nikoho nenapadlo, že začíná utrpení, které nyní trvá již přes pět a půl roku a jehož konec stále není v dohledu.

RŮST ŘECKÉ EKONOMIKY 1996 - 2007

RŮST ŘECKÉ EKONOMIKY 1996 - 2007

Po přijetí eura se Řecku dlouho dařilo. Hospodářský růst kolísal v rozmezí 3,8 až 4,9 procent - hovoříme o letech 2001-2007. Nezaměstnanost klesala. „Během posledních dvou let se řecké vládě podařilo zařídit dramatický obrat k lepšímu v tom smyslu, že svoji rozpočtovou nerovnováhu dostala do blízkosti evropského průměru,“ pochvaloval si Kenneth Matziorinis ze společnosti Hellas Capital v roce 2007.

 

Proč řecká ekonomika řadu let vzkvétala a najednou stojí na pokraji úpadku?

 

Protože ekonomiku dlouho poháněla masivní úvěrová expanze, která následovala po přijetí eura. Objem úvěrů se nafukoval tempem málokdy pomalejším než 15 procent ročně.

 

Pak řecká ekonomika praskla jako přefouknutý balónek.

 

Řecku hrozí platební neschopnost a nejde jen o vzdálenou, teoretickou hrozbu. V roce 2008 činil dluh této země 99 procent hrubého domácího produktu. Evropská komise odhaduje, že v roce 2011 dluh vzroste až na 135 procent HDP, pokud vláda nebude drasticky škrtat v rozpočtu. Existuje nebezpečí, že finanční trhy nebudou ochotny kupovat další řecké dluhopisy.

 

Řecko ale bude v nejbližší době potřebovat spolupráci finančních trhů. Vláda totiž - aby ušetřila na dluhové službě - preferuje emise dluhopisů s kratší dobou splatnosti. Krátkodobé dluhopisy totiž mívají nižší úrokové sazby než dlouhodobé. Nevýhodou je, že dluh se musí často „rolovat“, což znamená, že maturující emise musejí být nahrazeny novými. Potřeba častého „obracení“ je nebezpečná, závislost na krátkodobých cenných papírech se nevyplatila například Argentině v roce 2000. A řecká vláda bude muset během druhého čtvrtletí 2010 prodat dluhopisy v celkové hodnotě 18 miliard euro.

VÝVOJ OBJEMU ÚVĚRŮ

VÝVOJ OBJEMU ÚVĚRŮ

Akutní krizi veřejných financí na čas zachránila v únoru 2009 velká emise dluhopisů. Řecko tehdy zřejmě jen těsně uniklo platební neschopnosti. Nicméně od té doby se stále pohybuje na hraně. Riziková přirážka na řeckých dluhopisech je již vyšší než na dluhopisech turecké vlády - což znamená, že turecké hospodářství je hodnoceno jako stabilnější a důvěryhodnější. Pro Řecko jakožto členskou zemi eurozóny je to hořký fakt.

 

Ale finanční trhy se někdy mýlí. Zavedení eura v Řecku začátkem roku 2001 hodnotily trhy jako udělení „garance kvality“, protože se předpokládalo, že společná evropská měna přinutí Řecko k lepší finanční disciplíně. Zde vidíme, jak velmi se finanční trhy mohou mýlit. Euro přineslo Řecku nižší úrokové sazby. Levnější přístup k úvěrům však způsobil přesný opak: zhoršení finanční disciplíny!

fotografie: Pavel Kohout
2012 - 2015
RSS