Rozhovor  s  Aristotelem  (díl  III.)

29. 11. 2012

O hrozbě demagogů

Co soudíš o myšlence zdanit bohaté vysokými sazbami a odstranit tak chudobu? Lze tak zachránit demokracii?

Abychom zachovali demokracii, měli bychom se snažit nikoli o maximální míru demokracie, ale o její přežití na co nejdelší dobu. Doporučuji tato opatření:

  • Vysoké tresty by měly být uvaleny za bezdůvodnou úřední šikanu, aby se zamezilo obtěžování bohatých.
  • Pokud nejsou dodatečné zdroje veřejných příjmů, aby bylo možné platit za účast na Shromáždění, pak je třeba pořádat jeho zasedání s menší četností.
  • Pokud jsou k dispozici nadbytečné zdroje příjmů, přebytky by neměly být rozdělovány mezi chudé, neboť tato praxe podporuje další poptávku po tomto druhu přerozdělování.
  • Zároveň by většina měla být chráněna od hluboké chudoby, protože tento vývoj směřuje ke zbídačelé, tudíž přehnané demokracii.
  • Veřejné rozpočty by měly pomáhat chudým získat půdu nebo naučit se řemeslu, aby si mohli pomoci sami k lepšímu životu.
  • Bohatí by měli být zdaněni za účelem financování nezbytných veřejných shromáždění, avšak měli by být zproštěni zbytečné veřejné služby.
  • Bohatí by si měli rozdělit chudé mezi sebou a poskytnout jim dost peněz na nákup nářadí a podobných potřeb pro práci a řemeslo.
  • Veřejné úřady by měly být obsazovány částečně na základě voleb, částečně losováním.

Podotýkám, že v demokraciích by bohatí měli být šetřeni a jejich jmění by nemělo být přerozdělováno ve prospěch chudých. Mělo by jim však být zakázáno utrácet peníze na nákladné ale bezúčelné sponzorování veřejných akcí, jako například chorálových skupin při hudebních nebo divadelních festivalech, anebo pořádání pochodňových závodů, a to i když bohatí chtějí sponzorovat podobné události.

Občas se setkáváme s názorem, že bohatí mohou za všechny hříchy společnosti a že je třeba pořádně je zdanit nebo dokonce zlikvidovat. Není to nebezpečná demagogie?

Hlavním důvodem, proč demokracie selhávají, je nestoudnost a drzost demagogů. Útoky na bohaté je motivují, aby bohatí drželi ze strachu při sobě. Touto cestou padla demokracie na mnoha místech: Kós, Rhodos, Hérakleia, Megara, Kymos. Touto cestou zanikají demokracie. Demagogové, aby získali veřejnou podporu chudých, slibují nespravedlivé zacházení s bohatými a tak je přimějí držet při sobě.

Tedy nejen vzpoura chudých, ale i vzpoura bohatých může ohrozit demokracii?

Tyranie může vzejít z obou extrémů. Je mnohem méně pravděpodobné, aby vznikla v některém umírněném systému vlády.

Co naopak podporuje demokracii?

Vzdělání, debata, sociální skupiny věnované zkoumání a diskusím, jsou nepřátelé tyranie, protože povzbuzují inteligentní myšlení a důvěru mezi občany.

Tím jsi v zásadě odpověděl i na otázku významu internetu v moderní době, i když ne vždy jsou internetové diskuse vskutku inteligentní. A jak se díváš na problém korupce?

Je nejvýše důležité pro všechny systémy vládnutí, aby existovaly takové zákony a aby celá vládní administrativa byla organizována takovým způsobem, že úředníci nemohou finančně profitovat ze svých úřadů.

V našem údajně civilizovaném 21. století by ti tento názor vynesl řadu nepřátel mezi úředníky a politiky.

Povinnost nás filosofy zavazuje, abychom ctili pravdu nad přátelství.

Děkuji za rozhovor a posílám mnoho díků tobě, velký Aristotele, do Atén v době 4. století před naším letopočtem.

 

Poznámka: Tento rozhovor byl sestaven s použitím Aristotelových autentických výroků publikovaných především v pojednání Republika (Politeia), částečně v Etice Nikomachově. Pasáž pojednávající o způsobu přijímání dekretů a zákonů v Aténách pochází z textu Athenian Democracy: a brief overview, napsal Christopher W. Blackwell (www.stoa.org).

 

Snahou autora tohoto fiktivního rozhovoru bylo představit některé z klíčových Aristotelových myšlenek formou, která co nejméně zkreslí jejich původní význam a která nebude vytrhovat výroky z jejich historických kontextů. Čtenář snad pochopí a promine drobný žertík, který se týká zmínky o internetu.

Nejčtenější články

| Zobrazit všechny články

fotografie: Pavel Kohout
programování: AG25 s.r.o., 2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout youtube videa
GAME DOWNLOAD