Česká  ekonomika  –  žádný  mejdan

5. 6. 2013

V pátek jsem měl obvyklou návštěvu zástupců ratingové agentury Standard and Poor's. Šlo o rutinní průzkum mezi domácí odbornou veřejností, v jehož rámci pracovníci agentury obcházejí politiky, bankéře, politology a ekonomy, aby si utvořili představu o poměrech v zemi.

Velký mejdan, foto Pavel Kohout

Tentokrát jsem dostal tři hlavní otázky:

  • Jak hodnotíte penzijní reformu?
  • Co si myslíte o dluhové brzdě?
  • Nehrozí české ekonomice deflace?

Vynechám odpověď na penzijní reformu. O dluhové brzdě jsem prohlásil, že nejsem nadšen, neboť je chybně navržena od samotného počátku. Dluhová brzda navržená ministerstvem financí společně s pozměňovacími návrhy ČSSD by měla nepříznivý efekt na výkyvy hospodářského cyklu.

 

Procyklické působení dluhové brzdy může mít za jistých okolností za následek takový pokles ekonomiky, že daňové příjmy státního rozpočtu poklesnou. Ekonomika by se tak ocitla ve zhoubné spirále „vyšší daně → pokles ekonomiky → nižší daňové inkaso → další zvyšování daní“. Tím spíše, pokud by dluhová brzda skutečně byla schválena včetně zákazu snižování daní, který navrhuje ČSSD. Správná dluhová brzda vypadá takto.

 

Nejzajímavější otázka se týkala deflace. Deflace je nejčastěji chápána jako pokles cen (opak inflace). Cenová deflace obvykle doprovází bankovní a finanční krize. Úvěrová deflace je pokles objemu úvěrů, přímá součást bankovních krizí.

Zatímco cenová deflace nemusí sama o sobě nikomu vadit, úvěrová deflace je horší problém. Česká ekonomika v současné době neprochází stádiem úvěrové deflace. Prožívá pouze přirozené zpomalení tvorby úvěrů, které je reakcí na řadu předchozích let rychlého úvěrového růstu.

 

Následující graf, který jsem zástupcům S&P ukázal, ilustruje situaci velmi výstižně:

Zdroj: Česká národní banka

Zdroj: Česká národní banka

Hlavním motorem růstu během let 2002-2008 byla tvorba úvěrů soukromému sektoru. Státní dluh měl až druhořadý význam!

 

Nejrychlejší růst úvěrů, zejména úvěrů domácností, se časově shoduje s poklesem míry nezaměstnanosti z 8,2 % v roce 2001 na 4,2 % ve druhém čtvrtletí roku 2008.

 

Jakmile banky omezily nebo zpomalily úvěrování, HDP se začalo zhoršovat. Velmi přímočarý a logický vztah.

 

V blízké budoucnosti nečekejme žádný zázračný hospodářský růst, ale snad ani žádnou katastrofu. Úvěry domácnostem rostou meziročně o 3,2 procenta. Úvěry podnikům jen o 1,4 procenta v dubnu 2013 ve srovnání s dubnem 2012. Žádný mejdan.

Romové, Indové a Britové ve škole

Romové, Indové a Britové ve škole

Pokud by platilo, že romské děti si v britských školách vedou podstatně lépe než v českých, skutečně by to znamenalo, že je cosi shnilého v českém školství.

celý článek >>>

Měnová reforma 1953, Československo vs. Británie

Měnová reforma 1953, Československo vs. Británie

Veškeré obavy o rozpad eura jsou nemístné. Kdo se takto obává, dává najevo, že nerozumí základním mechanismům. Z eurozóny nelze vyloučit žádný členský stát.

celý článek >>>

Iluze o poměrném systému

Iluze o poměrném systému

Podobný volební systém jako Česko používají ještě například Albánie, Srbsko, Rusko, Turecko, také Itálie, Španělsko, nebo Portugalsko. Kdo sestavuje volební seznamy, není sám volen, ale přitom rozhoduje o výsledcích voleb.

celý článek >>>

Sdílet článek | starší články

fotografie: Pavel Kohout
programování: AG25 s.r.o., 2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout youtube videa
GAME DOWNLOAD