Churchillova  moudrost

22. 10. 2013

Chtěl jsem napsat článek na základě nějakého pěkného Churchillova citátu. Nakonec jsem jich našel tolik, že na článek samotný už nezbylo místo. Předávám proto s veškerou skromností a respektem slovo velkému muži, který má stále co říci ke dnešku.

 

Pošetilost socialistů je nevyčerpatelná... Dokonce oni sami mezi sebou mají dvacet soupeřících frakcí a sami se navzájem nenávidí více, než nenávidí vás nebo mě. Jejich neupřímnost! Můžete necítit odpor k arogantnímu předpokladu nadřazenosti obvyklému u těchto lidí? … Když ale má dojít k činu, dopadnou tvrdě nejen na úroveň normálních lidských bytostí, ale na úroveň, která je hluboce pod průměrem.

dne 11. prosince 1925, projev na radnici v Battersea

Trafalgar square, foto pavel Kohout

Nechť socialisté opustí svůj pustý blud, svůj groteskní, fatální klam, že omezením podnikavosti člověka, jeho znehybněním prostřednictvím okovů falešné rovnosti, budou schopni dosáhnout blahobytného světa.

dne 21. ledna 1926

 

My, konzervativci, vidíme ekonomiku jako žebřík: ať každý ukáže, jak dokáže šplhat. Oni, Strana práce, ji vidí jako frontu: ať každý čeká na svém místě, až na něho dojde řada.

dne 8. října 1950, vysílání BBC

 

Byrokrati neutrpí žádný trest za chybná rozhodnutí; dokud docházejí do kanceláře včas, vykonávají svoji práci počestně a jsou zdvořilí vůči svým politickým šéfům, mohou si být jisti svým místem a svojí penzí. Absolutně se nemusí zajímat o kvalitu svých úsudků. Ovšem obyčejný soukromý podnikatel, jak víte z vlastních životních zkušeností, čelí zchudnutí nebo dokonce bankrotu, pokud není schopen správně odhadovat různé věci den ode dne. Ti, kteří selžou, jsou nahrazeni schopnějšími a lepšími organizátory.

dne 28. května, Perth

 

Všechno to chvástání ohledně sociálního státu musí být konfrontováno s faktem, že více, než jedna ruka státu dává, druhá musí někde nakrást.

dne 21. července 1951, Woodford, Essex

 

Politické systémy mohou být do jisté míry posuzovány podle toho, zda jejich vedoucí představitelé jsou či nejsou schopni přijímat závažná rozhodnutí proti svým vlastním zájmům a proti zájmům svých přátel.

The World Crisis, díl IV., 1929

 

Nemohu se celkově vyjádřit ve prospěch poměrného volebního systému na základě zkušeností z tolika zemí, kde tento systém měl velmi zlý vliv na parlament.

dne 17. února 1953, pořad Question Time

Demokracie nejsou jen volby, v nichž politik získá pevné funkční období na základě slibů, přičemž poté si dělá s lidmi, co chce. Jsme toho názoru, že má fungovat neustálý vztah mezi vládci a mezi lidem. Vláda lidu, vláda lidem a vláda pro lid stále zůstává suverénní definicí demokracie.

dne 11. listopadu 1947

 

Nejlepší argument proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem.

Falešný citát neznámého původu připisovaný Churchillovi; ve skutečnosti měl o demokracii vysoké mínění, jak je zřejmé z řady jeho skutečných a doložených výroků.

 

Myšlenka svobody má uzdravující moc a energii, která je schopna vytěžit z neštěstí novou naději a novou sílu.

dne 16. října 1938, vysílání BBC, Londýn

 

Zdroj: Churchill in his Own Words. Edited by Richard M. Langworth, Ebury Press, 2008, 2012.

NEVZDÁVEJTE SE, VOLTE SVOBODNÉ, PRAVICE SKOMÍRÁ, ALE JEŠTĚ ŽIJE!!!

NEVZDÁVEJTE SE, VOLTE SVOBODNÉ, PRAVICE SKOMÍRÁ, ALE JEŠTĚ ŽIJE!!!

Díky Tomáši Zounarovi už víme, koho by volil W. Churchill, děkujeme, odkaz uvedený T. Zounarem stojí zato:), díky! Pozn. redakce

Díky Tomáši Zounarovi už víme, koho by volil W. Churchill, děkujeme, odkaz uvedený T. Zounarem stojí zato:), díky! Pozn. redakce

Pravicovým voličům

Pravicovým voličům

I já jsem udělal chybu. Moje chyba spočívá v tom, že jsem mlčel.

celý článek >>>

Kvíz: strany v jedné větě

Kvíz: strany v jedné větě

Jen tak, pro relaxaci. Poznáte kterou stranu charakterizuje která věta?

celý článek >>>

Koncert pro Svobodné

Koncert pro Svobodné

Koncert pro Svobodné na NÁMĚSTÍ REPUBLIKY překonal očekávání, děkujeme všem kteří přišli, neboť v případě ohrožení se pasivita rovná zbabělosti.

celý článek >>>

Sdílet článek | starší články

fotografie: Pavel Kohout
programování: AG25 s.r.o., 2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout youtube videa
GAME DOWNLOAD