Vážený  pane  prezidente,

14. 2. 2013

s velkým zájmem jsem se dočetl o Vašem záměru věnovat třetinu platu na snížení státního dluhu. Záměru, který je spojen s výzvou politikům a podnikatelům, aby učinili něco podobného. Moje první myšlenka byla zřejmá: ale vždyť přece již nyní platím dost! Mohl bych uvést částku, kterou platím na nejrůznějších daních a odvodech, ale v zemi, kde lidé jsou schopni závidět bližnímu i daňovou zátěž, tak raději neučiním. Pouze uvedu, že více než polovinu mých mzdových nákladů sebere stát.

 

Dostal jsem lepší nápad. Jsem ochoten přispět částkou jedné koruny české každý měsíc. Možná si řeknete, že je to ironie a výsměch. Ale čtěte prosím dále.

 

Kdyby každý ekonomicky aktivní občan tohoto státu přispěl jedinou korunou měsíčně, za celý rok by dali dohromady částku kolem 70 milionů. Stále si můžete myslet, že vzhledem k obrovské mase státního dluhu jde o pakatel. Ale ne tak docela.

 

Za sedmdesát milionů ročně by bylo možné financovat dobře fungující komisi odborníků, kteří by se na plný úvazek mohli věnovat mapování a vyšetřování děr, kterými každoročně unikají částky v řádové výši miliard nebo desítek miliard. V současné době se o něco podobného pokouší jen hrstka dobrovolníků, většinou ve svém volném čase a s omezenými možnostmi. Výsledky jsou adekvátní možnostem. Plné nasazení týmu profesionálů nezávislých na politických stranách a na lobbistických skupinách by radikálně změnilo situaci. Zejména, pokud by tým najal nezávislé zahraniční experty. (Jak se totiž ukázalo v praxi při kontrole kvality některých infrastrukturních staveb, ani domácí odborníci z akademické sféry nejsou nezávislí, neboť i oni jsou propojeni se zhotoviteli.)

Hradčany, foto Pavel kohout

Dejme tomu, že komise by například prověřila, jak to vlastně vypadá s řadou velmi drahých projektů z oblasti informačních technologií ve veřejné správě. Je jich hodně, málokterý funguje dobře, ale všechny jsou ukrutně drahé. Komise by dále mohla pátrat, proč ministerstvo financí koncentruje kontrolní pravomoci v oblasti rozdělování dotací a proč omezuje prémie kontrolorům za nalezené nesrovnalosti. Dalším možným tématem vyšetřování by bylo fungování Ředitelství silnic a dálnic, organizace, ve které se točí obrovské peníze a která přitom nemá dostatečné kapacity na kontrolu financí a kvality veřejných staveb.

 

Témat je jistě více. Detailní vyšetření každého z nich by mohlo přispět k takovým úsporám, že by nebylo třeba dobrovolných iniciativ pro záchranu státního rozpočtu. Nebylo by třeba ani vyšších daní a je dost dobře možné, že by bylo nakonec možné i snížit daně. O zvýšení kvality veřejných služeb ani nemluvě. Mohlo by jít o radikální obrat směrem k lepšímu ve vývoji veřejných financí.

 

Pokud by Vaše iniciativa směřovala tímto směrem, mohl bych jí vyjádřit plnou podporu. Nezávisle financovaná prezidentská komise by měla přece jen úplně jinou sílu a autoritu než jakékoli předchozí pokusy v tomto směru. Jako dobrovolník se nehlásím, protože nejrůznějších komisí již mám dost a nepřeji si nic jiného, než abych se mohl věnovat své profesi. Daně budu i nadále platit jako řádný občan, bez zbytečných průtahů, bez optimalizačních triků a v náležité výši. Pokud budu vědět, že nemizí kdesi v černých dírách, budu je platit dokonce s radostí.

Se srdečným pozdravem a s přáním mnoha úspěchů,

 

P. K.

Za jakých okolností by dotace mohly fungovat

Za jakých okolností by dotace mohly fungovat

Existuje sen o federálním evropském ministerstvu financí, které zaručí, aby moudrost všeobjímajícího Bruselu vyrovnávala výkyvy hospodářského cyklu a zajistila tak věčnou prosperitu všem.

celý článek >>>

Finanční ústava a daňové peklo

Finanční ústava a daňové peklo

Dluhová brzda prošla prvním čtením. Je pravděpodobné, že ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti po některých úpravách nakonec projde. Máme se radovat, že jsme nad dluhy zvítězili?

celý článek >>>

Proč evropské dotace škodí

Proč evropské dotace škodí

Je-li řeč o evropských dotacích, převládá názor, že čím více „dostaneme“, tím lépe. Více peněz přece znamená vyšší životní úroveň, hurá! Proto jsme přece vstupovali do Evropské unie, vysněného klubu bohatých a vyspělých.

celý článek >>>

Sdílet článek | starší články

fotografie: Pavel Kohout
programování: AG25 s.r.o., 2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout youtube videa
GAME DOWNLOAD