Investice  a  alkohol

Evropskou civilizaci lze dělit na tři hlavní civilizační okruhy podle preferovaného alkoholu, jak vyplývá z nedávno publikované silvestrovské analýzy.

 

Pokud se nad tématem alkoholu a civilizace střízlivě zamyslíme, vzniká otázka, zda toto téma lze uchopit i prakticky. Například, zda se charakterové rysy tří evropských civilizací promítají do výnosů investic.

Nedávná zkušenost z finanční krize ukázala zásadní předěl mezi pivní a vinařskou oblastí. Zatímco dluhopisy vinařů drasticky klesaly, kapitál prchal k pivařům a dluhopisy Německa, Británie, ale i Česka rostly na ceně. Výjimkou bylo převážně na víno orientované Švýcarsko, které však lze chápat jako přechodnou civilizaci. Na druhé straně pak Irsko, které je na rozhraní civilizačního pásma piva a destilátů.

 

Zajímavý je i vývoj akcií jednotlivých okruhů během posledních pěti let. Tato doba zahrnuje i moment nejhlubšího poklesu po Lehman Brothers.

Zdroj: MSCI.com, výpočty Pavel Kohout

Zdroj: MSCI.com, výpočty Pavel Kohout

Charakter jednotlivých civilizací se pěkně ukazuje. Vodková zóna (Skandinávie, Polsko, Rusko, Ukrajina) propukla v euforii, která však záhy vyústila v nepěkné vystřízlivění. Nutno podotknout, že kdybychom z indexu odstranili Ukrajinu, výsledek by byl mnohem lepší a spíše by se podobal výnosům indexu pivařské zóny. Na druhé straně, vynechání Skandinávie by vedlo k prakticky nulovým výnosům při vysoké volatilitě.

 

Akciový index vinařské oblasti počítám jako aritmetický průměr výnosů Francie, Itálie, Španělska a Portugalska. Je zřejmé, že za dlouhých pět let měly celkové výnosy této oblasti dlouhou siestu, případně mezzogiorno. Je zajímavé, že kdybychom přidali Švýcarsko a Řecko, vývoj indexu by byl prakticky stejný. Švýcarské výnosy by pokryly řecké ztráty. (Z toho je zřejmé, že diverzifikace má smysl pouze tehdy, pokud diverzifikujeme mezi investicemi, které za něco stojí.)

Víno a investice, foto Pavel Kohout

Akcie pivařských zemí měly během sledovaného období nejlepší výnosy při nejnižším riziku. Jde o Německo, Velkou Británii, Belgii, Nizozemsko a Dánsko. Česko vynechávám: zdejší burza nestojí za zmínku.

 

Pivařská civilizace se dokázala lépe vyrovnat s krizí než vinaři nebo vodkaři. Ale jak to bylo před krizí? Odpověď poskytuje následující graf.

Zdroj: MSCI.com, výpočty Pavel Kohout

Zdroj: MSCI.com, výpočty Pavel Kohout

V dobrých časech se daří pivařům i vinařům. Ale jakmile dojde na lámání chleba, vinaři mají problémy. A opět se ukazuje, že vodkové trhy snadněji dosahují špičky za cenu hlubšího následného propadu. (A nemá smysl investovat na Ukrajině.)

 

Co říci závěrem? Minulé výnosy nejsou zárukou budoucí výkonnosti. Nikdo neumí předpovídat výnosy příštích pěti let. Ale pokud se charakteristiky jednotlivých ekonomik nějak zásadně nezmění během krátké doby, pak historie přece jen o něčem vypovídá.

fotografie: Pavel Kohout
2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout
GAME DOWNLOAD