Jak  zachránit  ODS

4. 2. 2013

Nedávno se mě ptal jeden řadový člen ODS, zdali je možné tuto stranu ještě zachránit - zdali je možné stranu očistit od kmotrů a lobbistů. Odpověď není úplně jednoduchá.

 

ODS udělala tolik chyb, že kteroukoli slabší stranu by to zlikvidovalo již dávno. Za svou existenci ODS vděčí tvrdému a stále nezanedbatelně silnému jádru věrných příznivců, které stranu provází již od založení v roce 1991. Jsou to většinou živnostníci, drobní podnikatelé nebo kvalifikovaní profesionálové, kteří nechtějí pečovatelský stát, nechtějí vysoké daně a mají smysl pro věrnost. Nechtějí opouštět stranu, když je jí zle, protože by to považovali za zbabělost.

 

Rozmanité podivné a podezřelé figurky ve straně jsou jedním z hlavních důvodů, proč popularita ODS setrvale klesá. Strana jako kdyby se ani nechtěla zbavit nejrůznějších kmotrů a kmotříčků na všech úrovních. Voliči si pak logicky myslí, že strana to skutečně nechce. Proč? Je přece zkažená, zní okamžitá odpověď.

foto Pavel Kohout

Voliči pak logicky přestávají ODS považovat za rozumnou alternativu. Prezidentské, senátní a krajské volby hovoří výmluvně.

 

Ale proč se ODS nemůže zbavit kmotrů? Nejde jen o neochotu. Jde o vnitřní architekturu ODS. Jde o to, jak tato strana funguje ze systémového hlediska.

 

Podobně jako operační systém počítače určuje jeho chování bez ohledu na součástky, z nichž je sestaven, chování každé lidské organizace určuje nějaká soustava předpisů. V případě státu je to ústava, v případě akciové společnosti je to statut společně s obchodním zákoníkem. V případě politické strany jsou to samozřejmě stanovy. Systém fungování je důležitější než „součástky“. Vyměníte politiky, ale při chybném systémovém nastavení to nepomůže.

 

Nahlédneme-li do stanov ODS, uvidíme tyto hlavní systémové vazby:

  • Strana se dělí na místní sdružení, oblastní sdružení a regionální sdružení. Každé sdružení má svoji radu a každé sdružení pořádá své sněmy.
  • Místní sněmy volí kandidáty do oblastních sněmů, oblastní sněmy volí kandidáty do regionálních sněmů.
  • Regionální sněm sestavuje kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny a zastupitelstva kraje, schvaluje nominace kandidátů pro volby do Senátu a do Evropského parlamentu.
  • Nejvyšším orgánem je Kongres ODS a jemu je odpovědná Výkonná rada ODS.
  • Delegáti Kongresu s hlasovacím právem jsou předseda, první místopředseda, místopředsedové, členové výkonné rady, členové vlády, členové parlamentních klubů, delegáti oblastí zvoleni na oblastních sněmech podle klíče stanoveného výkonnou radou.
  • Členové Výkonné rady jsou předseda strany, první místopředseda, místopředsedové strany, předsedové parlamentních klubů, dále zástupci regionů (1 zástupce na každých započatých 1000 členů)
  • Ze strany prakticky nelze vylučovat (vynecháme-li banální důvody jako neplacení členských příspěvků nebo kandidaturu za jinou stranu).

Čtenář snadno nahlédne, že řadový člen místního sdružení nemá žádnou šanci přímo ovlivnit složení orgánů, ve kterých spočívá skutečná moc: což jsou Regionální sněmy a Výkonný výbor. V první řadě však Regionální sněmy, které mají v ruce tu nejsilnější kartu ze všech: sestavování kandidátek pro sněmovní volby a nominace kandidátů do Senátu a Evropského parlamentu. Především však jde o Poslaneckou sněmovnu, neboť tam dlí reálná moc.

Názory řadových členů jsou filtrovány přes oblastní sněmy, které také nominují zástupce na Kongres. Do složení důležitých regionálních sněmů pak mohou promlouvat důležití regionální lobbisté. Na malér je zaděláno.

 

Regionální lobbisté pak samozřejmě mají v hrsti i Výkonnou radu. Stačí se podívat na její složení. Všichni její členové mají své členství odvozeno od svých regionů.

 

Tím není řečeno, že všichni jednají na povel profesionálních lobbistů nebo kmotrů. Ale systémové riziko je zde velmi vysoké. Když necháte v létě nekryté maso na otevřeném vzduchu, je velmi vysoké riziko, že přiláká masařky - takže asi takto.

 

Nemožnost řadového člena přímo volit vedení strany znamená, že Občanská demokratická strana není ve skutečnosti demokratická. Její uspořádání nejspíše připomíná něco, čemu se v dobách tzv. reálného socialismu říkalo „demokratický centralismus“ a co sloužilo jako kamufláž pro neomezenou vládu stranického politbyra.

 

Další systémovou vadou je nemožnost vylučovat členy. Zdánlivě jde o obranu členských práv, aby vedení nemohlo případně usurpovat moc cestou vylučování politických odpůrců. S vylučováním z KSČ jsou v této zemi neblahé zkušenosti, takže se ostatně není čemu divit.

 

V praxi to ovšem vypadá tak, že někteří zvláště vypečení členové zneužívají své praktické nevylučitelnosti. Je-li například velmi kontroverzní poslanec Pavel Bém zadobře se svým místním sdružením, není šance jej eliminovat, jakkoli těžce a nenapravitelně jeho členství poškozuje celou stranu. Stačí, aby platil příspěvky, hlasoval v souladu s klubem a měl (prozatím) čistý trestní rejstřík.

 

Občanská demokratická strana tedy postrádá skutečnou vnitřní demokracii, což s sebou nese riziko, že bude „zanesena“ nepříliš kvalitním „lidským materiálem“. A aby tento problém nebyl osamocen, postrádá jakékoli samoočistné mechanismy.

 

Systémové riziko nemůže být větší. Volební výsledky pak vypadají podle toho.

 

A jak tedy zachránit ODS?

 

Za prvé, zavést přímou volbu Výkonného výboru a předsedy ODS, jakkoli tato představa vypadá nemožně a šíleně. Jedině tak bude strana skutečně občanská a skutečně demokratická.

 

Za druhé, vypořádat se s černými ovcemi. Umožnit za určitých okolností jejich vyloučení. Bez vlastní očisty se nic nezlepší a ODS se časem ani nedostane do Poslanecké sněmovny.

 

Ale pravděpodobně je stejně již pozdě. To se mělo udělat před deseti lety.

Vůbec největší Karlova chyba

Vůbec největší Karlova chyba

Nedávno jsem psal o pěti chybách, kterých se K. Schwarzenberg dopustil. Ale pak jsem si uvědomil, že „kníže“ udělal ještě jednu. Největší ze všech.

celý článek >>>

Odvolá prezident premiéra?

Odvolá prezident premiéra?

S novým prezidentem lze čekat změnu stylu prezidentského chování. Dosavadní prezidenti, Havel a Klaus, se chovali spíše jako konstituční monarchové, kteří zpravidla podepíší, co podepsat mají a nemíchají se aktivně do vládnutí.

celý článek >>>

Denně zemře 16 voličů Miloše Zemana

Denně zemře 16 voličů Miloše Zemana

Hlavní disciplinovanou kohortou voličů M. Zemana byli komunisté a komunistů i s nostalgickými pamětníky báječných časů před rokem 1989 stále ubývá.

celý článek >>>

Sdílet článek | starší články

fotografie: Pavel Kohout
programování: AG25 s.r.o., 2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout youtube videa
GAME DOWNLOAD