Kde  se  stala  chyba  (díl  II.)

8. 11. 2012

Tento text vznikl v roce 2011. Nemá charakter prognózy - lépe řečeno, nechce mít takový charakter. Má sloužit jako varování, aby se katastrofická vize nesplnila.

Příliš mnoho vzdělání

Kolem roku 2010 začala budit obavy zhoršující se úroveň školství. Obavy měly své důsledky. Do vzdělání se během let 2012-2020 začalo opět investovat ve velkém. Vzrostly platy učitelů, které se za pár let promítly i do lepšího skóre českých studentů v mezinárodních hodnoceních. Lepší vybavení škol, dokonalé informační zabezpečení, metody orientované na podchycení talentů - to vše přineslo úspěchy.

 

Důraz byl kladen rovnoměrně na technické, přírodovědné a humanitní vzdělání. Naopak byly téměř zrušeny řemeslné a manuální obory. Toto rozhodnutí mohlo vypadat do jisté míry racionálně. Jedna studie z roku 2011 tvrdila, že v budoucnosti nenajdou v budoucnu absolventi učilišť práci, poptávka je po vzdělanějších zaměstnancích. Do budoucna se prý bude manuální výroba přesouvat do méně rozvinutých zemí, věřilo se. „Dobré uplatnění najde ten, kdo se dokáže rychle učit novým věcem,“ tvrdila studie.

 

Proč tedy nyní, v roce 2035, dosahuje nezaměstnanost mladých hodnoty na 45 procent? Podobných hodnot dosahovaly jihoevropské ekonomiky v období tzv. krize PIGS v roce 2011.

 

Odpověď je jednoduchá. Zmíněná studie zaměňovala příčinu s následkem. Vysoká nezaměstnanost absolventů učilišť nebyla způsobena nízkou poptávkou, ale dysfunkčním trhem práce a chybně nastavenou sociální politikou.

 

Nikdy se nepodařilo prosadit skutečně liberální pracovní trh a zákoník práce. Zavedení ochranářských principů v roce 2016 podstatně ztížilo možnost zaměstnavatelů propouštět. Firmy na to reagovaly jediným možným způsobem: jestliže v dobách recese nelze propouštět, znamená to zvýšené riziko. Toto riziko lze omezit jedině nepřijímáním nových zaměstnanců. Proč také přijímat lidi doma, když v Africe a v Asii jsou stále nízké mzdy, že? Kromě toho štědrý sociální stát nemotivoval příslušníky nižších sociálních skupin k práci, ale k životu na podpoře.

 

Kromě toho zrušení učňovského školství přineslo své výsledky: absolventi manažerských a humanitních studií - intelektuálně dimenzovaných tak, aby na vysokoškolský diplom dosáhlo 80 % populace - by se ve výrobě beztak příliš neuplatnili. Přesto se nedařilo zaměstnávat ani úspěšné a kvalitní absolventy technických a přírodovědných škol.

 

Česká ekonomika se zapsala do povědomí investorů jako země, která je sice zdrojem vzdělaných a kvalitních pracovníků, zvláště inženýrů různých specializací, ale kde zároveň nemá smysl zakládat pobočky a tvořit pracovní místa. Lepší je pozvat Čechy do ciziny. Mladý vědec, lékař, strojař, programátor nebo elektroinženýr může najít skvělé profesní uplatnění kdekoli jinde než doma. Doma zůstávají mladí lidé s „nesprávným“ vzděláním. Sociologů, kulturologů, politologů a expertů na mezinárodní vztahy byl na trhu práce nadbytek.

 

Právníky a ekonomy by bylo možno dláždit Václavské náměstí. Vzhledem k tomu, že český finanční trh bez opory v kvalitních zákonech a daňové legislativě prakticky zanikl, absolventi ekonomie a financí se stěží uživí.

| Zobrazit všechny články

fotografie: Pavel Kohout
programování: AG25 s.r.o., 2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout youtube videa
GAME DOWNLOAD