Kdo  má  být  ministrem  financí?

2. 7. 2013

Pár lidí se mě ptalo, zdali mě neoslovil Jiří Rusnok s nabídkou na ministerstvo financí. Ne, neoslovil mě a ani potom netoužím. Neprahnu po veřejných úřadech a po místě ve vládě už vůbec ne. Nehodil bych se na práci ministra a vím to o sobě.

 

Kromě toho bych měl ještě jednu námitku. Domnívám se, že ministerstvo financí by nemělo vůbec existovat. Alespoň ne ve své tradiční podobě. Je to nabubřelý moloch, který koncentruje nepřiměřený podíl peněz a moci v tomto státě.

Zlatý kohout, foto Pavel Kohout

Příklad. Máte pocit, že ČEZ je opravdu velká firma? Její tržby za rok 2012 dosáhly hodnoty 215 miliard korun. Tržby centrálních rozpočtů (tedy ministerstva financí) činily 1254 miliard korun. Téměř šestkrát tolik. A to nepočítám daňové příjmy místních rozpočtů.

 

Ministerstvo financí ovšem nejen vybírá daně, ale také sestavuje státní rozpočet. Premiér je ve srovnání s vládcem peněz pouhým podržtaškou. Ministr financí může ovlivňovat politiku celé vlády metodou „vařila myšička kašičku, tomu dala, tomu víc, tomu nic.“

 

Rozpočtová kašička ministerstva financí je navíc zajímavá tím, že nikdo nemá právo vědět, jak se vaří. Ministerstvo financí neprochází žádnou kontrolou, žádným auditem. Zmíněný ČEZ prochází každoročním auditem od renomované firmy a je podřízen tržní disciplíně jakožto firma veřejně obchodovaná na burze. Ministerstvo financí má kontrolu maximálně vnitřní. Tedy fakticky žádnou.

Příklad. Říká vám něco jméno náměstka Ladislava Zelinky? Mělo by, přišel nás dost draho. Cituji Hospodářské noviny ze dne 27. 1. 2011:

 

Za prodej pohledávek státu vůči zahraničí zodpovídal na ministerstvu financí náměstek Ladislav Zelinka. Ten stál i za hojně kritizovaným prodejem větší části ruského dluhu ve výši sto miliard korun neprůhledné firmě Falcon Capital. Vláda Miloše Zemana jí uvedenou pohledávku nakonec prodala za 20 miliard korun. Jak později informovala ruská média, sama ruská vláda na splacení tohoto dluhu uvolnila padesát miliard korun.

 

Viz článek na byznys.ihned.cz

Hádejte, jak se na to přišlo. Vnitřní kontrola nevyjevila nic. Až anonymní udání.

 

A hádejte ještě jednou, jestli Zelinka byl nějak stíhán. Ne, nebyl. Byl jen vyhozen z ministerstva financí. Nyní externě přednáší na Vysoké škole ekonomické a je z hlediska práva dokonale bezúhonným občanem.

 

Uvedený příběh bývalého náměstka Zelinky je jen špičkou ledovce. Existují případy, které jsou zhruba srovnatelné, možná dokonce horší a média o ně ani nezavadila.

 

Soukromé podnikání také není dokonalé. I v soukromých firmách se provádějí různé předražené zakázky a kují různé pikle. Čím více ovšem vím o veřejné správě, tím více si vážím soukromého sektoru. Tam totiž platí, že firma, která je prolezlá šlendriánem, časem zanikne darwinovskou cestou, neboť lépe řízené firmy ji vytlačí z trhu. Ministerstvo financí je ovšem monopol, který konkurenci nepodléhá. Navíc monopol, který si sám tvoří pravidla.

Příjem a výdej peněz totiž ještě není všechno. Ministerstvo financí spravuje státní dluhy a státní majetek. V mnoha zemích jsou tyto činnosti odděleny, aby koncentrace moci nedosáhla přílišných hodnot, ale české ministerstvo financí je všemocné i v tomto bodě. A opět platí, že nedostatek kontroly plodí korupci: podmínky upisování státní dluhopisů nikdy nebyly zkoumány, ani mediálně, ani jinak. Přitom jde o docela velké veřejné zakázky, které se navíc periodicky opakují.

 

Pokud jde o správu státního majetku, raději bez komentáře.

 

Ani to ještě není vše. Ministerstvo financí tvoří návrhy zákonů a vyhlášky. Velká část rozhodujících ekonomických zákonů pochází z dílny tohoto úřadu. A jaký je proces přípravy zákonů? Spočívá především v rukou náměstků a dalších úředníků, kteří mají obrovský vliv, aniž by byli voleni nebo alespoň veřejně kontrolováni. Jedna bývalá agilní náměstkyně byla pověstná tím, že do návrhů vkládala odstavce, které se jakoby úplně „náhodou“ zrovna hodily jedné velké firmě. Samozřejmě, nikdo nikdy nemohl dokázat žádnou korupci.

 

Za návrhy zákonů a vyhlášek je teoreticky odpovědný ministr, ale při objemu papírové produkce nemá reálné možnosti vše číst osobně, natožpak řídit. Ministr financí má totiž kromě daní, výdajů, dluhů, majetku a zákonů ještě regulatorní roli v řadě oblastí. Včetně hazardních her, což je velmi kontroverzní a citlivé téma.

Existuje řešení? Je možné najít konečně skvělého, geniálního a poctivého ministra financí, který všechny maléry uvede do pořádku? Nemyslím si to.

 

Správné řešení je rozdělit tento úřad monstrózních rozměrů do několika menších jednotek:

  • Úřad pro státní rozpočet. Název napovídá, co by měl na starosti: nic než rozpočet. Jeho šéf by měl mít postavení člena vlády. Ministr pro státní rozpočet by ovšem nebyl mocným polobohem jako nynější ministr financí.
  • Státní daňová správa. Obdoba americké IRS (Internal Revenue Service). Tedy daňový úřad, který je nezávislý; jeho ředitele jmenuje prezident se souhlasem Senátu na funkční období pěti let.
  • Agentura pro správu státního majetku a dluhů. Opět by mělo jít o nezávislý orgán, jehož činnost by byla pod kontrolou Národního kontrolního úřadu. Ve Francii spravuje dluhy státu Agence France Trésor, který je sice podřízen ministerstvu průmyslu, financí a obchodu, ale je spravován jako nezávislá jednotka.
  • Úřad pro regulaci jiných finančních aktivit, kam by spadalo vše, co nereguluje Česká národní banka. Tedy zejména hazard a pojišťovnictví (nyní spadá pod ministerstvo financí), ale také obchodování s měnami a komoditami. To není regulováno vůbec a proto zde řádí nemalé množství podvodníků a firem pochybné pověsti.

Rozdělení moci by přispělo k politické rovnováze. Rozdělení organizační struktury do menších celků by přispělo k lepší úrovni kontroly: už žádní náměstci Zelinkové a jim podobní.

 

Zapomněl jsem na něco? Ano, ministerstvo také připravuje vládní návrhy zákonů, které se týkají financí. To je samozřejmě systémově špatně. S výjimkou zákona o státním rozpočtu by zákony měli navrhovat zákonodárci. Promíchání moci zákonodárné a moci výkonné vede ke konfliktům zájmů, ke zneužívání moci a ke špatně napsaný zákonům. Tuto činnost by ministerstvo nemělo provádět vůbec.

 

Tedy zpět k osobě ministerstva financí: nezáleží příliš na tom, kdo je ministrem. Neměl by jím být nikdo.

Mylné představy o vládě odborníků

Mylné představy o vládě odborníků

Česká ústava ukládá premiérovi povinnosti, ale neuděluje mu žádné pravomoci. Česká vláda se skládá ze samých velkých šéfů a menších šéfíků, přičemž to není vždy premiér, kdo má hlavní slovo.

celý článek >>>

Otázky k podpoře zaměstnanosti

Otázky k podpoře zaměstnanosti

Politici nechápou, že pracovní místa se netvoří. Pracovní místa vznikají v důsledku poptávky po pracovní síle.

celý článek >>>

Zeman versus tradice

Zeman versus tradice

Někdo může tvrdit, že českou tradicí je pasivní role českých prezidentů. Václav Havel nebyl „ředitelský“ typ. Stylizoval se do role filosofa na trůně.

celý článek >>>

Sdílet článek | starší články

fotografie: Pavel Kohout
programování: AG25 s.r.o., 2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout youtube videa
GAME DOWNLOAD