Kdyby  nacismus  přišel  později

21. 12. 2013

I v prosperujících společnostech patří většina lidí mezi relativně chudší. Vzhledem ke statistickým vlastnostem rozdělení majetku a příjmů, zhruba dvě třetiny lidí budou mít vždy podprůměrné příjmy. Žádná vládní politika to nikdy nezmění, neboť zákony statistiky jsou stejně neúprosné jako zákony fyziky.

 

Pokud životní úroveň dolních dvou třetin postupně roste, neděje se nic dramatického. Stačí však jeden významný pokles a začínají problémy. A pokud jde o prudký pokles po dlouhé době relativní prosperity, mohou tyto problémy být těžko řešitelné.

 

Finanční architektura, kterou ve 30. letech Keynes zavedl v Německu, byla obdivuhodně úspěšná. Keynes zavedl princip, že sazba daní z příjmů by neměla přesáhnout 25 procent; že rozpočtový deficit je přijatelný v době recese, ale v době konjunktury by státní dluh měl být splácen; že měnový kurs by neměl být stanoven dogmaticky, ale zlatý obsah měny by měl odrážet rovnovážný stav mezinárodního obchodu; že cenové regulace a hospodářské plánování pravděpodobně nejdou dobrá myšlenka. A konečně, že k regulaci bankovnictví postačí jednoduchá sada pravidel, z nichž prvním je nepůjčovat více než osminásobek vlastního kapitálu.

 

S výjimkou Kanady, která zažila poslední bankovní krizi v roce 1906, německý systém financí a ekonomiky nemá na světě konkurenci. Plynou desetiletí a zdá se, že Evropa dosáhla éry věčného míru a štěstí. Německo je v čele vědeckého výzkumu i technických inovací. Inženýr Konrad Zuse vynalézá programovatelný počítač. Evropské středisko pro atomový výzkum v Heidelbergu pod vedením profesorů Fermiho, Einsteina, Tellera a Bohra úspěšně vyřeší problém jaderného štěpení a záhy i fúze - pro účely, o kterých všichni doufají, že budou jen mírové.

 

Jenomže přicházejí 70. léta a věci se začínají měnit k horšímu. V roce 1973, bezmála čtyřicet let od počátku německého hospodářského zázraku, arabské země jednostranně zvyšují světové ceny ropy na pětinásobek. Výsledkem ropného šoku je samozřejmě pokles růstu a nezaměstnanost. Hospodářská recese, k jakým občas dochází.

Bad dream, foto Pavel Kohout

Bad dream, foto Pavel Kohout

Tak to alespoň vypadá na první pohled. Ve skutečnosti je to horší. Ukazuje se, že necelé tři desítky let od Keynesovy smrti, Německo postupně opustilo některé původně osvědčené zásady. Zejména princip poměrně přísné bankovní regulace šel stranou po četných žádostech bank během 60. let. Banky, které nikdo neomezoval v rozletu, půjčovaly jako zběsilé na investice, na nákupy cenných papírů, na nemovitosti, na dovolené, na televizory, na vánoční dárky.

V roce 1974 propuká v Německu i v jiných západních zemích nejhorší krize od 30. let. Politici si ovšem odvykli řešit krize a akademičtí ekonomové žijí ve vlastním autistickém světě plném vzorečků beze vztahu ke skutečnosti.

Prudkost hospodářské krize zaskočí všechny. A najednou je tu vše, jak bylo tenkrát. Včetně komunistů a nacionálních socialistů. Vichr krize sfoukl tenký poprašek civilizace. Ta existovala jen díky prosperitě. A prosperita se ukázala být velmi křehkou.

Nacisté nikdy nepřestali existovat a pracovat. Nikdy nebyli zakázáni a mohli svobodně agitovat. Za dlouhá desetiletí sice působili stranou hlavní pozornosti, ale díky tomu propracovali do detailů svoji propagandu. Ta zahrnuje i vylepšenou verzi pseudovědecké rasové teorie. Obsáhne i nejnovější poznatky genetiky a překroutí je k obrazu svému. Nacisté navíc tvořivě ovládnou i výdobytky informační a výpočetní techniky.

Německá veřejnost je díky technice neustále zásobována detailními statistikami o počtu Židů v ekonomice a veřejném životě; o jejich majetkových poměrech, aférách, a tak dále. Propaganda je nesmírně efektivní - tím spíše, že se může opřít o heslo „Říkali jsme vám už dávno, že liberálové selhali.“ A na rozdíl od 30. let, v 70. letech nacisté mají energického vůdce schopného elektrizovat davy. Navíc k národu promlouvá z barevných televizních obrazovek. Technika slouží totalitě.

 

Ve volbách do Říšského sněmu v roce 1976 těsně vítězí Nacionální dělnická strana Německa (NSDAP), která tvoří koalici s menšinovou Konzervativní stranou. Nacisté neponechávají nic náhodě. Zdánlivě pevná budova německé demokracie je rozbořena již během několika měsíců, kdy německý kancléř se nechává zmocňovacím dekretem prohlásit za vůdce s neomezenou mocí a funkčním obdobím.

 

Evropa si úplně odvykla válčit, takže její dobytí je otázkou několika málo let. V roce 1986 Říše slaví konečné vítězství v Evropě dobytím Edinburghu. Její moc sahá od Belfastu po Bukurešť a zahrnuje i bývalé britské kolonie v Africe, v Asii a na Středním východě. A tato moc nemá omezení, nemá soucit, nemá skrupule. Opovrhuje veškerou civilizací a všemi normami, které vznikaly od biblických a antických dob.

 

Kdo je na pochybách, tomu právní teoretik Carl Schmitt (1888-1985) poskytne zdůvodnění, proč liberální demokracie již nemá důvod existovat. „Každý stát schopný rozhodné akce musí obsahovat ve své ústavě prvek diktatury,“ tvrdí Schmitt. „O tom, co je spravedlnost, rozhoduje hlava suverénního státu,“ pokračuje. Občané nemají jiná práva než ta, která jsou jim propůjčena státem a která jim mohou být libovolně odňata podle vůle vlády.

 

Ve jménu akceschopnosti vlády a nutnosti boje proti krizi, stát získává absolutní moc. Z občanů se stává jen pasivní masa podřízených nevolníků. Je to prý nutné, aby se nevrátily hrůzy hospodářské krize.

 

Všechny politické koncepce Schmitt považuje za pouhou teologii převedenou do světského prostředí - nic potom nebrání nahradit je něčím modernějším. To znamená vůdcovským principem a vědeckou klasifikací obyvatelstva podle rasy a genetických předpokladů.

 

Pokroky v práci Říšského ústavu pro ochranu rasy umožní provádět detailní genetickou analýzu obyvatelstva Říše a závislých území během 90. let. Občané jsou roztříděni do skupin A  (čistokrevný Árijec) až E (vhodný k eliminaci). Z této klasifikace není úniku, neboť totalitní stát disponuje veškerou informační technikou, databázemi, počítačovými sítěmi a čipovými implantáty. Samozřejmě má i pokročilý chemický průmysl, který perfektně ovládá výrobu jedů a hospodárné zpracování biomasy vznikající v procesu likvidace méněcenných ras.

 

Říše nemá v zahraničí vážné nepřátele. Rusko, Čína, arabské státy i celá Amerika ochotně spolupracují. Pohyb osob je přísně kontrolován, soukromé držení zbraní je zakázáno. Technika umožňuje dokonalou kontrolu pohybu osob, kontrolu financí, kontrolu myšlenek.

 

Walter Eucken, liberální německý ekonom, kdysi napsal: „Duch svobody pomohl uskutečnit industrializaci - a tato industrializace se stala vážným ohrožením svobody.“ Eucken, který zemřel v roce 1950, nemohl nikdy tušit, jak otřesně pravdivým se jeho citát jednou stane.

 

Jedinou nadějí pro civilizaci je mlhavá šance, že lidstvo se za několik staletí se vrátí ke svým biblickým a antickým kořenům, až nacisté a jejich následníci vymřou - pokud tyto kořeny nebudou zapomenuty nadobro. Vyhubené národy však nikdo nevrátí zpět k životu.

Poznámka:

 

Všechny postavy zmíněné v článku jsou skutečné, všechny citáty jsou autentické a doložené.

Svět bez Hitlera

Svět bez Hitlera

Kdyby bylo všechno jinak? Vraťme se zpět do historie... Jaký by byl svět bez Hitlera?

celý článek >>>

Zadřený motor, díl druhý

Zadřený motor, díl druhý

Příležitostné výmluvy evropských politiků na Ameriku a Lehman Brothers jsou opravdu jen výmluvy.

celý článek >>>

Zadřený motor ekonomického růstu

Zadřený motor ekonomického růstu

Česká ekonomika se nemůže příliš spoléhat na vzestup hospodářství v EU.

celý článek >>>

Sdílet článek | starší články

fotografie: Pavel Kohout
programování: AG25 s.r.o., 2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout youtube videa
GAME DOWNLOAD