Koho  budu  nakonec  volit

9. 8. 2013

Předčasné volby budou, to je velmi pravděpodobná věc. Zdali povedou ke změně k lepšímu, je velká otázka. Prozatím takřka všechny české volby skončily zklamáním (nebo alespoň já mám ten pocit). A to i v případech, kdy volby skončily takzvaně dobře. Poslední volby v roce 2010 skončily porážkou Jiřího Paroubka. Pravicová většina národa - ano, český národ je většinově pravicový - si hluboce oddechla.

Pravá a levá, foto Pavel Kohout

A co se stalo pak? Takzvaná pravice, která volby vyhrála, začala nejprve konspirovat proti nejmenšímu koaličnímu partnerovi. Když byla špinavá práce vykonána, začala porušovat všechny sliby a zvyšovat daně. A jako by toho nebylo dost, když už podrazily svého politického partnera i své voliče, TOP 09 a ODS se nakonec pustily do sebe navzájem. Hlavně TOP 09 do ODS, neboť ta je zcela dezorientovaná, pasivní a neschopná činu.

 

Svým způsobem je to přece jen pokrok. Alespoň víme, že volit obě výše jmenované strany byl omyl. A volit kteroukoli z nich znova by bylo ještě něco horšího než omyl. Opakovaný omyl má totiž jméno hloupost.

 

Má ODS ještě šanci na nápravu a návrat k původním hodnotám svobodné společnosti a svobodné ekonomiky? Tedy k ideálům, pro které do strany vstupovaly tisíce nadšených lidí začátkem 90. let? Možná. Ale bude třeba strávit pár volebních období v opozici a kompletně přepsat stanovy. Pak se uvidí. Za nějakých dvacet let se třeba vzpamatuje. Ne dříve.

 

TOP 09 se nenapraví nikdy. Ta strana již zkažená vznikla a zkažená navždy zůstane.

 

V roce 2010 to vypadalo, že nastává jakási mýtická chvíle boje dobra proti zlu. Zlo bylo tehdy symbolizováno ČSSD a jejím tehdejším předsedou. Nevím, jak by se vyvíjely dějiny, kdyby Paroubek svým nemotorným tlačením na pilu nepoštval proti sobě většinu nelevicových voličů. Možná by zvýšil daně ještě víc než Kalousek s Nečasem. Anebo možná ne. Možná by byl ještě servilnější vůči Bruselu. To je docela pravděpodobné.

 

Ale zásadní a podstatný rozdíl mezi levicí a pravicí tehdy neexistoval. V zásadě šlo jen o rovnováhu moci mezi zájmovými skupinami. A stejně je tomu i dnes.

 

Část politiků a někteří aktivističtí novináři tlučou lidem do hlavy, že nastává jakýsi zásadní boj o „demokratický charakter tohoto státu“, o „polistopadovou republiku“ a o demokracii vůbec.

 

Ale starou bačkoru. O demokratický charakter státu vůbec nejde.

 

Jde o to, kdo bude vybírat daně, kdo je bude přerozdělovat, kdo bude zadávat mnohamiliardové státní zakázky, kdo bude mít pod palcem Ředitelství silnic a dálnic a celou sérii dalších státních agentur a podniků.

 

Ústava České republiky je bohužel napsána tak, že hlavní roli mají strany. Dřívější vedoucí úloha jedné strany byla jen lehce modifikována na vedoucí úlohu více stran. Jistě, oligopol je lepší než monopol. Člověk má alespoň omezený výběr. Ale systém založený na stranách má své meze.

 

Hlavním omezením je systémově podmíněná nezodpovědnost. Strana je amorfní, abstraktní věc. Sama vlastně neexistuje - existují jen straníci. A ti mívají ve zvyku přesouvat odpovědnost na sebe navzájem, takže nakonec žádná není.

 

V systému většinové volby, kde není možné schovat se za kandidátní listinu, věci fungují jinak. Kandidát jde do voleb sám za sebe. Nemůže se schovávat za stranu a její aparát. Odpovědnost je přímá, každý volič může vědět, kdo je jeho poslanec.

 

Dokud nebudou přímé volby poslanců, je marné diskutovat o zlepšení poměrů. Alternativou by mohl být poměrný systém švédského nebo švýcarského typu (s dominantní rolí kroužkování), ale přímá volba je stejně lepší, jednodušší, srozumitelnější, dlouhodobě vyzkoušená a stylově čistší.

 

Volit budu jen takovou stranu, která tuto změnu bude mít v programu a která ji bude aktivně prosazovat. Kašlu na pětiprocentní kvótu a jestli můj hlas propadne. Ať klidně propadne, ale nebudu se chovat jako ovce.

Konec české pravice

Konec české pravice

Česká pravice ve smyslu ODS+TOP 09 je mrtvá. Obě strany sice dostanou více než pět procent, čistě ze setrvačnosti, ale mrtvé jsou po myšlenkové stránce. A to již řadu let.

celý článek >>>

Investovat na Východě nebo na Západě

Investovat na Východě nebo na Západě

Určitě se na světě najdou nadějné ekonomiky, které budou spolehlivě lákat pozornost různých spekulantů a módních investorů.

celý článek >>>

Proč ekonomika stagnuje

Proč ekonomika stagnuje

Česká ekonomika bohužel nemá kapitálovou sílu Francie, Švédska nebo dokonce Německa. Je to určitě ekonomika muší váhy.

celý článek >>>

Sdílet článek | starší články

fotografie: Pavel Kohout
programování: AG25 s.r.o., 2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout youtube videa
GAME DOWNLOAD