Má  země,  tak  krásná  a  ztracená...

Dostal jsem mail od jedné čtenářky,

který na mě hluboce zapůsobil. Autor původního textu mi není znám. Lidé si jej posílají po internetu, a tak se dostal i ke mě. Domnívám se, že jej nemusím nijak komentovat, prosím, čtěte:

Vážený pane Kohoute,

 

na internetu je na mnoha místech popsán příběh z Itálie. V Římě se během oslav 150. výročí moderní Itálie stalo něco neuvěřitelného, bylo přerušeno představení a sám dirigent promluvil k přítomnému Berlusconimu, starostovi a publiku.

 

Diváci nemohli unést sílu libreta Verdiho opery Nabucco, neboť v současné politické situaci, v ”zemi tak krásné a ztracené” nemohli nereagovat osobně. Publikum chtělo opakovat árii, v níž sbor zotročených Židů, odvlečených do Babylonu po prohrané válce, pláče pro svoji ztracenou zemi.

 

"Och má země, tak krásná a ztracená..."

Verona, foto Pavel Kohout

Obrovský aplaus a výkřiky, jimiž se publikum dožadovalo opakování árie, nakonec dirigenta přimělo k něčemu v Itálii dosud nevídanému. Přerušil představení, otočil se k Berlusconimu a řekl:

 

„Jsem Ital a se stydím za to, co seděje v mé zemi... a proto přijímám prosbu o opakování árie! Myslím na to, že když budeme takto pokračovat, zničíme kulturu, která tvoří historický základ Itálie. V tom případě bude naše země opravdu ztracena.

Já, Motti, jsem mlčel po léta. Nyní bych chtěl dát této písni skutečný význam. Navrhuji Vám všem, připojte se budeme zpívat všichni spolu."

http://www.youtube.com/embed/G_gmtO6JnRs

A já, nemohu nemyslet na svoji zemi, kde kultura už dávno není. Stejně jako za totality se místo odborníků dosazují na ministerstva straníci a mluví se o takzvaných politických funkcích. Ale tenkrát za totality jsem mohla být hrdá na svoji zemi - kulturní a skvělou - třebaže momentálně okupovanou komunisty. Byla to země Karla IV., relativně kvalitního školství, skvělých fotografů a filmů světové úrovně.

Můžete se, prosím, zamyslet, kolik peněz může přinést kultura, když jí je dovoleno být a přinášet zisk svému národu?

Děkuji D. Hrochová

fotografie: Pavel Kohout
2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout
GAME DOWNLOAD