Machiavelliho  poselství

1. 9. 2013

Niccolò Machiavelli žil v letech 1469 až 1527. Nebyl demokratem. V jeho době slovo „demokracie" patřilo mezi archaické, zapomenuté pojmy. Demokracii znali jen vzdělanci, kteří četli filosofické spisy z antického Řecka. Zřejmě nikdo si tehdy neuměl představit, že tato zapomenutá forma vlády by se jednou měla stát normou pro celý starý kontinent a ostatní vyspělý svět.

 

Machiavelli napsal své klíčové práce (populárnější spisek Vladař a odbornější a rozsáhlejší Komentář k prvním deseti knihám Tita Livia) jako technologický návod k provádění moci. Nic víc, nic méně. Ale to by nemělo být na překážku, abychom dnes Machiavelliho pozorně četli. Ona totiž dobře prováděná moc - pokud je prováděná skutečně dobře - je ku prospěchu všem.

Florencie, foto Pavel Kohout

Můžeme si toho všimnout i u některých hodně kontroverzních rad: například, že pro vladaře je lepší být obáván než milován. Nicméně to není výzva k ukrutnostem proti lidu. Machiavelli naopak před svévolí a arogancí moci varuje. Mějte respekt - zní jeho rada - protože respekt je trvalejší než chvilková popularita. Nikdy ale nenechte, aby se z respektu stala nenávist.

 

Machiavelli se nedívá na lid jako na tvárnou hmotu, kterou lze beztrestně užívat a zneužívat. Lid je pro vladaře partnerem. Lid potřebuje být někým veden, ale vladař zároveň potřebuje lid. Bez jeho tvořivé síly by nebyl vladařem. Obě strany se navzájem potřebují, nemusí se přímo milovat, ale musí se nutně respektovat. A to vzájemně.

 

Jeden z Machiavelliho citátů, které mám nejraději, je tento:

„Další prostředek, jak si získávat úctu svých poddaných, je péče o umění a vědu, o jejich neustálý rozvoj. (…) Vždyť úspěch ve kterémkoli oboru lidského konání slouží k rozkvětu a posílení státní moci vůbec. Podpory se musí dostat všem, co se s plným zaujetím věnují svému poslání - ať je to obchod, zemědělství či cokoli jiného - a je třeba dát jim záruky, že co vytvoří, nepřijde vniveč anebo že to nezhltnou zvýšené daně.“

 

Drazí demokraté, kteří se tolik zaštiťujete lidem a ochranou jeho zájmů, vezměte si tuto radu k srdci. Ovšem s vědomím, že termínem „podpora“ Machiavelli nemyslel dotace. Myslel tím neházet klacky pod nohy těm, kdo pracují, neboť, drazí vladařové, bez daňových poplatníků byste byli takhle malincí.

 

V naší zemi se minulé vládě povedlo dosáhnout autentické nenávisti většiny lidu. Vláda, kombinací nerozumných daňových opatření a řady různých skandálů, si dokázala znepřátelit i své bývalé spojence. Pro jakoukoli příští vládu, bez ohledu na její složení, platí jedna rada: takhle to nedělejte. Nemusíte se chtít zalíbit lidu, stejně se nikdy nezavděčíte všem. Ale nebuďte nenávist a odpor. Mějte respekt ke svým voličům i vůči svým nevoličům.

Mocenská arogance vládců má opačný pól, jímž je poddanský fatalismus tzv. obyčejných lidí. Dosti často se vyskytují názory, že my, voliči, si vlastně za všechno můžeme sami. Jaký národ, takoví politici. Každý národ má takovou vládu, jakou si sám zaslouží - takto zní jedno z nejoblíbenějších klišé politických masochistů, kterým ponížení působí perverzní potěšení.

 

Tento citát má zajímavou historii. Jeho autorem je francouzský diplomat Joseph de Maistre (1753-1821), který musel po Velké francouzské revoluci uprchnout ze země. Jakousi podivnou souhrou okolností dosáhl tento zatrpklý citát naplněný hořkostí a kolektivním obviňováním národa velké obliby právě v české kotlině. Bůhví proč.

Variantou Maistrova citátu jsou tato slova jistého mladého konzervativce jménem Matěj Trávníček:

 

Náprava nevede skrze samozvané spasitele, ale skrze nás samé. Jednejme tak, abychom mohli být druhým příkladem. Politici jsou totiž jen odrazem společnosti, proto, pokud změníme sami sebe, změníme i politiku.

 

Ale kdeže. Napravujte se sami, jak chcete. Žijte střídmě, pracovitě, buďte vzorem všech ctností, ale všimne si toho někdy třeba takový Sobotka, Kalousek, Bém, Mládek, Škromach, Parkanová, a mnoho dalších jim podobných? Ne, samozřejmě, nevšimne. Ti budou jen přemýšlet, jak tu hloupou submisivní masu, která je z nepochopitelných důvodů stále znova a znova volí, ještě více zdanit a zdaněné prostředky zneužít ve svůj prospěch.

 

Pravdu má Machiavelli: politici nejsou odrazem společnosti, ale společnost si bere příklad od vládců:

 

Národ je zrcadlem své vlády. Všechny nedostatky a hříchy v zemi jsou výsledkem její slabosti, nedbalosti nebo nepoctivosti. Jaký pán, takový lid. Lidé vždy a všude vzhlížejí nahoru a odtamtud si berou vzor.

 

A toto je hlavní poselství, které z díla velkého politologa vyplývá pro dnešek.

Machiavelli k dnešku

Machiavelli k dnešku

Jako je třeba dobrých zákonů na udržení mravů v lidském společenství, stejně nutné jsou obecně dobré mravy k zachování dobrých zákonů.

celý článek >>>

Co by bylo, kdyby nebyl srpen 68

Co by bylo, kdyby nebyl srpen 68

Českým národním mýtem je, že bez srpna 68 bychom dnes byli jako Švédsko.

celý článek >>>

Kníže a jeho potíže

Kníže a jeho potíže

Nechtělo se mi věřit, že člověk, který je švýcarským občanem, by opravdu dokázal říci o své zemi takovou neuvěřitelnost.

celý článek >>>

Sdílet článek | starší články

fotografie: Pavel Kohout
programování: AG25 s.r.o., 2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout youtube videa
GAME DOWNLOAD