Manifest  extrémisty

18. 3. 2013

Nemá cenu to skrývat. Jsem extrémista. Abyste se mohli spravedlivě otřásat oprávněným rozhořčením, shrnuji své extrémní názory zde.

Lebka, oblíbený motiv:) Foto Pavel Kohout

Za prvé, stát by měl občany obtěžovat co nejméně. Vedení státu se skládá z politiků a úředníků. Nejsou to žádní polobozi ani příslušníci panské rasy - jsou to pouze lidé. Tito lidé v průměru nebývají chytřejší, prozíravější ani morálnější než jsou populace států, které řídí. Neexistuje proto žádný pádný důvod, proč by se stát měl starat o cokoli jiného než o základní záležitosti: vládu zákona a bezpečnost.

 

Historie ukazuje, že od počátku lidské civilizace je stát největším zdrojem násilí a nesvobody. A i když moderní demokratický stát je vůči občanům přece jen vlídnější než režimy minulých staletí, je extrémně drahý, nehospodárný a vzhledem ke svému zadlužování potenciálně nebezpečný.

 

Realisticky vzato, lidská společnost se stěží obejde bez nějaké formy státu, už jen kvůli obraně proti jiným, agresivnějším státům. Avšak stát by měl mít jen takový prostor, jaký mu náleží. Tedy co možná nejmenší.

 

Za druhé, stát by měl hospodařit s dlouhodobě vyrovnaným rozpočtem. Schodky jsou omluvitelné jen v případě těžké hospodářské recese anebo války. Ekonomové se mohou v těchto bodech přít, ale většina z nich se shodne, že běžné výdaje by neměly být nikdy financovány dluhem. A snad všichni se shodnou, že v době růstu by státní dluh měl být splácen a nikoli prohlubován.

Za třetí, občané by měli platit daně úměrně svým příjmům a výdajům. Důvod: spravedlnost a efektivita. Rovná daň ze mzdy nebo z jiných druhů příjmu je spravedlivá. Totéž platí pro DPH, srážkovou daň z úrokových výnosů, spotřební daň z benzínu, tabáku, piva, a tak dále - tyto daně platíme všichni ve stejné sazbě. Složitost a výjimky v daních vedou k nespravedlnosti a ta vede k neefektivitě a plýtvání.

 

Za čtvrté, velké korporace jsou nehospodárné, náchylné k rizikům a vůbec problematické. Proč? Velikost přináší složitost, která způsobuje špatná rozhodnutí. Ta následně vedou k neefektivitě, ztrátám nebo dokonce bankrotu. Velké banky zaznamenaly během krize 2008 největší ztráty v poměru k velikosti. Velikost přináší neovladatelnost a ta přináší rozklad.

 

Mezi velké korporace ovšem patří i vlády, magistráty a veřejná správa obecně. Stát obvykle není dobrým hospodářem nikoli kvůli tomu, že by zaměstnával podřadné lidi, ale prostě proto, že jde o příliš velkou a tudíž efektivně neřiditelnou organizaci. Vysocí úředníci jsou stejně jako vrcholoví manažeři velkých korporací často odtrženi do reality a ztrácejí kontakt s realitou nutný pro správné rozhodování.

 

Za páté, nevěřím v žádné osvícené absolutní monarchy, vlády pevné ruky ani filosofy na trůně. Osvícení panovníci bývají střídáni neosvícenými tyrany. Filosofové, dostanou-li se k moci, mají sklon milovat více své pošetilé teorie než lidi. A s pevnýma rukama Evropa má své velmi neblahé zkušenosti.

Za šesté, centralizace Evropy nepovede k čemukoli dobrému - na základě bodů číslo čtyři a pět.

 

Zcela paradoxně, navzdory všem zlým zkušenostem s koncentrací moci, v nynější Evropě existuje silný názorový proud, který směřuje k centrálně řízenému státu napříč kontinentem. V úplně nejlepším případě tento proud může vyústit v nesmírně drahý, nehospodárný, byrokraticky těžkopádně řízený stát megalomanských rozměrů, který bude stagnovat a zaostávat za světem ve všech oborech lidské činnosti kromě produkce dekretů, norem a regulací. O nejhorším, ale přece jen možném případě nechci ani psát...

 

Za sedmé - věřím, že nakonec zvítězí rozum. Na rozdíl od předchozích šesti ovšem tento názor nemohu doložit za pomoci čísel, faktů a zkušeností. Jde jen o čistou víru. Ale člověk musí něčemu věřit, ne?

Slušní lidé a velké strany

Slušní lidé a velké strany

Zajímalo by mě, podle čeho soudíte, že slušný člověk nebude "z podstaty věci" přítomen na kandidátní listině současných velkých stran.

celý článek >>>

Dilema pravicového voliče

Dilema pravicového voliče

Hodnotami pravice by měly být individuální svobody, nízké daně, samostatnost občanů, podnikavost, absence rasismu a tolerance vůči různým myšlenkám a životním stylům.

celý článek >>>

Průvodce levicového voliče

Průvodce levicového voliče

Tento článek má sloužit jako stručný atlas a rozhodovací pomůcka pro levicové voliče. Tedy, pokud si nechají poradit. Ostatním může být jen pro pobavení.

celý článek >>>

Sdílet článek | starší články

fotografie: Pavel Kohout
programování: AG25 s.r.o., 2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout youtube videa
GAME DOWNLOAD