Za  jakých  okolností  by  dotace  mohly  fungovat

13. 2. 2013

Při podrobném zkoumání dojdeme k nevyhnutelnému závěru: Počet ekonomik, které byly dotacemi povzneseny na vyšší úroveň, nepřevyšuje číslo 1. Jde o východní Německo, do kterého byla během více než dvou desítek let napuštěna celková suma kolem 1400 miliard euro (a to existují i vyšší odhady.) Přesto je míra nezaměstnanosti ve „Westdeutschland“ pouze 6,4 procenta, zatímco v „Ostdeutschland“ je to 11,5 procenta (údaje za leden 2013).

Pokud jde o ostatní „kohezní“ nebo „konvergenční“ ekonomiky, pak platí, že co jméno, to smutný příběh: Řecko, Sicílie, Španělsko, Portugalsko, Irsko. Tyto země tvořily skupinu největších příjemců evropských dotací. Výsledky jsou známy.

 

Přesto by dotace mohly mít určitý smysl, kdyby byly správněji navržené. (Píši „správněji“, protože dokonalé správnosti asi nelze dosáhnout.) Bylo by ovšem nutné splnit některé podmínky.

 

Za prvé, bylo by třeba, aby objem dotací byl velmi podstatně nižší. V objemech dotací, které jsou schvalovány na každé programovací období a na každý rok, není možné udržovat dostatečný pořádek ani při nejlepší vůli. Nehledě na případy, kdy tato vůle chybí. Kdyby evropské dotace měly zhruba desetinový objem, snad by náležitá úroveň kontroly byla možná.

 

Existuje sen o federálním evropském ministerstvu financí, které masivně přerozděluje mnohonásobek nynějšího objemu dotací mezi členskými státy. Podle této snové představy by tak mělo být možné, aby všeobjímající moudrost Bruselu vyrovnávala výkyvy hospodářského cyklu napříč Evropou a zabezpečila tak věčnou prosperitu a stabilitu. Spojené státy evropské!

Europarlament Strasbourg, foto Pavel Kohout

Nuže, pokud tomu věříte, jste zralí na zklamání. Podobný model se neuplatňuje ani ve Spojených státech amerických. Neuplatňuje, protože není v lidských silách balancovat ekonomiku takto bravurně. Ani zdaleka. Ekonomové a politici neumějí vyrovnávat hospodářský cyklus ani v jedné zemi. Natožpak ve dvaceti sedmi najednou. To by nedokázal ani legendární počítač Deep Thought. Na stabilizaci většího počtu ekonomik pomocí obratně řízených finančních transferů navždy zapomeňte.

 

Za druhé, nedává smysl dotovat beton a asfalt. Pokud některý stát touží po dálnicích, železnicích, mostech, přístavech a letištích, nechť si je sám zaplatí. Od infrastrukturních investic se očekává hodně: že poskytnou lepší dopravní dostupnost a podpoří tak obchod, průmysl a turistiku. Že „rozpumpují“ hospodářský růst prostřednictvím multiplikátorů.

 

Ve skutečnosti se příliš často staví nedostatečně využívané a využitelné dopravní stavby. Pokud jde o vliv na hospodářský cyklus, stavebnictví přispělo k růstu během vrcholu konjunktury v Irsku a ve Španělsku - a také k následnému pádu.

 

Za třetí, zemědělské dotace by měly být postupně odbourávány. Tečka.

 

Za čtvrté, hlavní objem dotací by měl být vynakládán na účely, které jsou toho hodné. Co bylo v historii hlavním motorem evropské civilizace? No přece kultura a věda. Do těchto oblastí sice také jdou nějaké peníze, ale ve srovnání s betonem a kravami jde o drobty. A pokud ne, jde až příliš často o peníze lehkomyslně vyhozené.

 

Systém dotací vědy by ovšem rozhodně neměl vypadat tak, jak je na základě zkušeností popisuje Dalibor Dědek z firmy Jablotron:

 

„Zpočátku jsem zahořel touhou poznat, jak vlastně rozdělování peněz na vědu funguje. Tak jsem se několika prvních jednání účastnil. S překvapením jsem zjistil, že vědci bravurně ovládají taktiku přihlášek do různých výzev k čerpání peněz. Byl jsem svědkem toho, že dokázali kvalifikovaně určit potřebné člověkohodiny a procentuální rozdělení nákladů bez toho, aby si vůbec definovali reálný cíl projektu. Když jsem nad tím nechápavě kroutil hlavou, bylo mi vysvětleno, že pro správné vyplnění přihlášky je důležitější rozumět kritériím, podle kterých úředníci vyhodnocují žadatele. Cílům že stejně úředníci nerozumí a ty že se prostě dopíší tak, aby jim vlastně nikdo nerozuměl.

 

K mému úžasu několik podobně vytvořených přihlášek vyšlo a žadatelé uspěli. Uvědomil jsem si, že mozkový potenciál pomohl vědcům pochopit, jak funguje byrokratický aparát na druhé straně. Získali tak novou dovednost, které osobně říkám dojič evropských peněz. Bravurně ovládají psaní přihlášek, dobře vědí, na co úředníci slyší nejvíc, a nakonec spolehlivě ovládají administraci stohů různých zpráv a reportů.“

 

Za páté, kontrola použití dotací by měla být distribuovaná. Zejména v malých zemích účinná kontrola naráží na nedostatečný počet nezávislých kontrolorů. Jak je možné nezávisle kontrolovat granty na výzkum, když jedni výzkumníci posuzují žádosti jiných výzkumníků, které sami osobně znají, s nimiž spolupracují anebo soupeří? Kontrola, která si zaslouží toto označení, musí nutně překračovat hranice.

 

V tomto typu spolupráce by měla spočívat skutečná evropská integrace. Žádné těžkopádné pokusy o vytvoření superstátu (nebo superfederace). Žádné další evropské daně a podobné socialistické vymoženosti. Konec dojičům. Hlavní předností Evropy byla vždy rozmanitost a tvořivost. Pokud by se podařilo tyto výhody účinně stimulovat, dotace by snad mohly mít nějaký smysl. Snad. Bez záruky.

Finanční ústava a daňové peklo

Finanční ústava a daňové peklo

Dluhová brzda prošla prvním čtením. Je pravděpodobné, že ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti po některých úpravách nakonec projde. Máme se radovat, že jsme nad dluhy zvítězili?

celý článek >>>

Proč evropské dotace škodí

Proč evropské dotace škodí

Je-li řeč o evropských dotacích, převládá názor, že čím více „dostaneme“, tím lépe. Více peněz přece znamená vyšší životní úroveň, hurá! Proto jsme přece vstupovali do Evropské unie, vysněného klubu bohatých a vyspělých.

celý článek >>>

Německý úspěch a jeho podstata

Německý úspěch a jeho podstata

Odpuštění většiny německých válečných dluhů v roce 1953 - tato obrovská výhoda umožnila německý hospodářský zázrak při nízké inflaci a silné marce.

celý článek >>>

Sdílet článek | starší články

fotografie: Pavel Kohout
programování: AG25 s.r.o., 2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout youtube videa
GAME DOWNLOAD