Nad  příspěvky  čtenářů

16. 7. 2013

Čtenář Vladimír Lieberzeit poslal následující sérii otázek k článku o politické korupci. Otázky publikuji se svými odpověďmi.

…. vzniká tu praktická otázka -- jak chcete za těchto podmínek provozovat politiku? Kde chcete vést dělicí čáru [mezi korupcí a normálním politickým vyjednáváním]? Pár příkladů k rozhodnutí:

 

* Jako poslanec hlasuji pro snížení daní. Jsem ale zároveň podnikatel, kterému to ušetří několik miliónů ročně. Klasické zneužití pravomoci veřejného činitele.

 

Nelze izolovat poslance od normálního života. Je správné, že někteří jsou podnikatelé, jiní zaměstnanci, a tak dále. Každý z nich musí nalézt rovnováhu mezi prosazováním vlastních zájmů, skupinových zájmů a vznešených idejí, které jsou nade vším. Pokud se mu to povede, bude znovu zvolen. Pokud ne, bude zvolen někdo jiný. Pokud se to některému poslanci mimořádně nepovede, měl by být odvolán. A pokud se přitom něčeho zlého dopustí, měl by být souzen řádným soudem.

Keep calm, foto Pavel Kohout

* Bude se ten případ výše rozhodovat podle toho, jestli jsem pravicový poslanec (a tedy stejně bych byl pro snížení daní) a nebo levicový (a tudíž nejspíš hlasuji proti svému svědomí)? Jsem to jen já, kdo tohle považuje za absurdní?

 

Voliči by měli rozhodnout za normálních okolností. Pouze ve výjimečných případech, kdy jednání poslance bylo mimo veškerou pochybnost ovlivněno korupcí, měl by rozhodovat soud.

 

* Jako politik uzavřu výměnný obchod s opozicí - má strana bude hlasovat pro jejich zákon, a oni zase pro náš. Náš zákon je důležitý pro náš elektorát, zvýší oblibu naší strany a zaručí jí u voleb vyšší volební zisk. Jasně korupční jednání -- hlasováním proti svému svědomí jsem přinesl zisk (a to i finanční) své straně a potažmo i sobě (znovuzvolení).

 

To je v pořádku. Nejde o korupční jednání. Ustoupit v méně důležitých otázkách výměnou za dosažení priorit, které politik považuje za podstatné, je v souladu se svědomím a vědomím.

 

* Varianta téhož: Jako řadový poslanec hlasuji podle rozhodnutí poslaneckého klubu, který mne k tomu zavázal, i když sám mám jiný názor. Evidentně korupce - chovám se v rozporu se svým poslaneckým slibem jen abych si zachoval svůj post ve straně a šanci na znovuzvolení. Možná jde zároveň i o trestný čin vydírání ze strany vedení klubu -- výhrůžka vyloučením z kandidátní listiny pro příští volby pokud nebudu hlasovat podle přání klubu.

 

Toto naopak není v pořádku. Jakmile řadový poslanec je podroben diktátu stranické disciplíny a je nucen hlasovat proti svému názoru, je to bezpochyby porušení poslaneckého slibu. Jediné správné řešení je neexistence stranické disciplíny. Tedy stav, kdy každý poslanec je volen sám za sebe a nikoli za stranu. Nikomu se nemusí zpovídat, nikomu nemusí být vděčný za nominaci na volitelné místo v kandidátní listině.

 

Zastánci dosavadní stranické disciplíny namítají, že sněmovna by pak byla plná přeběhlíků a že by se prý nedalo vládnout. No a co má být? Sněmovna tu není od toho, aby zajišťovala partajním předsedům snadný život. Je tu proto, aby odrážela vůli voličů. Americký Kongres se přísně vzato také skládá ze samých přeběhlíků, kteří nejsou nijak nuceni dodržovat stranickou loajalitu, a funguje to.

Lenka Szabóová ze SEŠ Český Brod Liblice napsala následující poznámku:

Obávám se, jakmile někdo přičichne k moci a penězům, málo kdo odolá. Je to zkouška charakteru. Když se tak podívám napříč politickým spektrem, tak tady asi žádný charakter není. Ať mi někdo odpoví na jednu otázku. Proč se naši poslanci obávají o parlamentní demokracii když ji ve své podstatě také nevykonávají? Slib poslance je dodržování a ctění ústavy a zákonů a vykonávání mandátu poslance podle nejlepšího vědomí a svědomí v zájmu lidu a země. Tak jak může pan Benda v Událostech prohlásit, že běda tomu poslanci, který bude podporovat Rusnokovu vládu, nebo bude hlasovat pro předčasné volby, bude vyloučen z ODS? Jak je to možné, vždyť je to vydírání. Pan Kubera měl také pravdu, když prohlásil, že placení hypoték zvítězí nad selským rozumem a logikou....

 

Ano, přesně tak. Je to vydírání. Strana nutí poslance, aby porušovali slib a tudíž aby se chovali protiústavně. A jak je to možné? Je to možné proto, že podobné chování není nijak postižitelné. ODS se může chovat jak chce. Za porušení Ústavy v tomto smyslu nehrozí nikomu žádné sankce. Proto Benda může vydírat poslance zcela otevřeně, dokonce pomocí televize.

 

O stavu ODS vypovídá, že některým poslancům se vyhrožuje vyloučením, zatímco třeba takový Pavel Bém byl přijat zpět...

 

Tato strana působí dojmem Komunistické strany Československa v roce 1988. Přinejmenším v tom smyslu, pokud jde o ztrátu kontaktu s realitou.

Spasitelům demokracie II.

Spasitelům demokracie II.

Existuje zvyklost, že demokratický prezident této země má nosit knír. Nosili ho Masaryk i Beneš. Pak přišel hladce oholený Hácha – a bylo po demokracii.

celý článek >>>

Spasitelům demokracie I.

Spasitelům demokracie I.

Zrazení slibu daného voličům je mnohem větší průšvih, než se zdá. Tady se politici chovají, jako by stát byl jejich majetek.

celý článek >>>

Nenápadný půvab populismu

Nenápadný půvab populismu

Populista slibuje hory a doly, modré z nebe, sníh v létě a právo na koupání u moře v lednu pro všechny. Sliby sociálních práv jsou vůbec doménou populistů.

celý článek >>>

Sdílet článek | starší články

fotografie: Pavel Kohout
programování: AG25 s.r.o., 2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout youtube videa
GAME DOWNLOAD