Totalita  po  jihočesku

Poslouchejte zákony. Ctěte výsledky demokratických voleb. Buďte ovce.

Narodil jsem se v roce 1967. Od malička do nás hustili, abychom poslouchali. Od školky, přes základní školu až po vysokou. Máme prý poslouchat zákony a být řádnými občany socialistické společnosti, slýchali jsme ze všech stran.

Humanity - foto Pavel Kohout

Šlo o společnost, v jejíž ústavě byl zakotven článek o vůdčí roli Komunistické strany Československa.

 

To vlastně znamenalo, že jakákoli činnost občana směřující ke změně systému byla apriori protiústavní, tudíž trestná. A také zavrženíhodná - podle toho, čemu se tehdy říkalo „socialistická morálka“.

 

Byl to systém, který vládl proti lidské přirozenosti. Proti pravidlům zdravého rozumu, proti základním ekonomickým zásadám. Také proto vedl k obrovským ekonomickým ztrátám. O morálních nemluvě.

 

Kdybychom slepě poslouchali vrchnost, mohlo to tak být dodnes. Byli bychom komunistickou diktaturou uprostřed Evropy.

 

Naštěstí jsme v roce 1989 nebyli tak úplně myšlenkově zotročení. Komunisté plánovali ekonomické reformy se zachováním vedoucí role strany. Kdo viděl tajnou zprávu Prognostického ústavu z roku 1988 - mimochodem, nikdy nepublikovanou - ví své. Reformy po roce 1989 se prováděly podle připraveného plánu.

Co ovšem nebylo podle plánu, byl politický převrat. Ekonomické reformy byly možná tajně připravované, ale spontánní hnutí občanů se komunistům vymklo z rukou.

 

Díku němu jsme získali všechny politické a občanské svobody. Z KSČ se stala KSČM, relativně malá strana s omezenou mocí. Ale komunisté neřekli své poslední slovo.

 

Studenti v Jihočeském kraji nyní protestují proti Vítězslavě Baborové, krajské radní pro školství a kulturu. Protestují proti člence organizace, která tuto zemi dovedla k bídě ekonomické i morální a která má ještě tu drzost, že se zaklíná morálkou a vzděláním. Jakoby to nebyli právě komunisté, kteří ve své době vzdělání upírali obrovskému počtu mladých lidí, kteří museli trpět, protože měli „nevhodné“ rodiče.

 

Studenti protestují zcela oprávněně proti špatnému systému, který vedl k tomuto výsledku voleb. Tvrzení hejtmana Zimoly o nutnosti „respektovat výsledek demokratických voleb“ je z povrchního pohledu těžko napadnutelné - ovšem nástup totality v roce 1948 také začal demokratickými volbami. Bohužel volbami, které se konaly ve špatném systému.

 

Můžeme se utěšovat, že tentokrát vznik totality nehrozí? Ne, bohužel, nemůžeme. Již nyní jsou na jihu Čech učitelé, kteří se bojí o místo. Opět se lidé musejí bát komunistů. V roce 2012.

 

Bože, kam jsme to došli.

 

Ale ne, to by byl špatný závěr. Lepší závěr: vyžeňme ty grázly. Ty komunistické i ty ostatní. Protestujme, buďme slyšet, nenechme se umlčet. Nebuďme ovce. Nebojme se. Když budeme opravdu chtít, dosáhneme cíle. Zákony jsou lidským dílem a lze je změnit. Když jsou zákony špatné, že třeba je napsat jinak a lépe. Tak, aby zákony nedělaly z lidí pasivní hmotu podřízenou komunistům.

 

Je-li zákon špatný, je legitimní se bouřit.

 

Ale jak poslat komunisty na smetiště dějin? Nikdo je dnes nechce střílet nebo zavírat, jak to dělali oni. Jde jen o to, zavést na úrovni krajských hejtmanů i starostů přímé většinové volby, nejlépe dvojkolové. Tento volební systém odfiltruje komunisty a jejich komplice přirozenou cestou. Nebude třeba zakazovat KSČM. Když občané budou moci volit své zástupce přímo, sami odpadnou.

 

Nyní je třeba podpořit jihočeské studenty. Jejich předchůdci v roce 1989 ukázali, že mohou být obrovskou silou v čele změn. Změn, které tento národ potřebuje.

fotografie: Pavel Kohout
2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout
GAME DOWNLOAD