O  co  dalšího  jde  ve  volbě  prezidenta

10. 1. 2013

Jde o peníze. A ne o ledajaké.

 

Prezident jmenuje radu České národní banky. Nepotřebuje k tomu nic konzultovat s Poslaneckou sněmovnou, ani se Senátem nebo s jiným orgánem. Nepotřebuje kontrasignaci od předsedy vlády. Může se rozhodovat čistě podle vlastního uvážení.

 

Doposud to fungovalo. Ať už byl prezidentem Václav Havel nebo Václav Klaus, oba jmenovali do Bankovní rady rozumné osobnosti, jejichž složení kombinovalo praktické zkušenosti s akademickými kvalifikacemi. Klaus měl možná větší štěstí, neboť v jeho době již byly vyřešeny dětské nemoci, česká ekonomika si prošla bankovní a měnovou krizí (1997) a potenciální kandidáti do Bankovní rady tudíž měli více zkušeností.

 

Ale to je vedlejší. Podstatné je, že ČNB funguje a těší se velké důvěře doma i v zahraničí. Koruna je natolik solidní měna (po stránkách inflace a měnového rizika), že čtyři pětiny obyvatelstva nejeví nadšení z perspektivy vyměnit ji za euro.

 

A blížíme se k jádru věci.

. . o co dalšího jde?? (foto Pavel Kohout)

Česká národní banka drží devizové rezervy v hodnotě 44,761 miliard (stav ke konci roku 2012). Nikoli miliard korun, ale miliard dolarů, což obnáší asi 940 miliard korun. Zdůrazňuji, že „drží“. Nepíšu „vlastní“. Neboť devizové rezervy České národní banky nejsou jejím vlastnictvím.

 

Komu ale ta obrovská suma peněz v cenných papírech, bankovních vkladech a v menší míře i ve zlatě patří? Nepatří vládě. Ani Parlamentu. Patří - čistě abstraktně - všemu lidu. ČNB má devizové rezervy pouze v držbě, což je jiná právní kategorie než vlastnictví.

 

V roce 2012 jsme mohli sledovat zajímavý spor mezi Bankovní radou ČNB a vládou České republiky. Šlo o to, zda lze uvolnit zhruba 90 miliard Kč z devizových rezerv na půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu. Česká národní banka měla možnost vyjádřit svůj názor, který nakonec snížil hodnotu půjčky na polovinu.

 

Tato epizoda neznamenala pro devizové rezervy nic podstatného, ale ukázala málo známý fakt. Vlastnictví devizových rezerv je v právním vakuu. Čistě teoreticky je možno s nimi provádět cokoli. (Přiznám se, že jsem to až do loňska také nevěděl, než mi to vysvětlil jeden ze současných členů Bankovní rady.)

 

A nyní si zkusme představit, že prezident, který by bylo pod silným vlivem někoho, kdo nemá zábrany, by najmenoval do Bankovní rady partu kamarádů. Skupinu osob, které by zajisté měly všechny potřebné papírové kvalifikace, avšak chyběla by jim ta hlavní: dobré úmysly. Jelikož ČNB sice drží a spravuje devizové rezervy, ale nevlastní je, lze si představit leccos.

 

Ne snad přímo to, že by devizové rezervy byly prostě a sprostě zpronevěřeny, ale s objemem peněz v hodnotě 940 miliard lze všelijak tvořivě pracovat. Je snadné představit si pár zcela legálních triků, které by zvenčí neměl šanci nikdo napadnout, ba možná ani rozpoznat, a které by přesto poskytly určitým osobám ekvivalent zlatého dolu na Aljašce.

 

Lze si představit i různé situace, kdy ČNB „proevropsky“ spolupracuje v tom smyslu, že posílá desítky miliard na „záchranu“ eura, a to jen proto, aby si pár vyvolených zajistilo teplá místečka v Bruselu či v centrále ECB. Nemyslitelné? Bohužel ne. Proevropský prezident jmenuje proevropskou bankovní radu a ta zkrátka prohlásí, že českým devizovým rezervám bude lépe ve Frankfurtu pod ochranou Evropské centrální banky.

 

Tento scénář, který můžeme pracovně nazvat „Liška v kurníku“, může mít další pokračování.

 

Česká národní banka reguluje finanční trh. Banky, pojišťovny, penzijní fondy. Jde o velké peníze a kdo reguluje velké peníze, má samozřejmě velkou moc. Velká moc s sebou přirozeně přináší velké pokušení... Mám pokračovat? Raději nebudu. Možné pokračování je natolik temné, že se mi do toho ani nechce.

 

Zkrátka a dobře, ve volbě prezidenta jde o hodně. O daleko více, než si většina lidí představuje. Proto je důležité, aby prezidentem byl člověk, který není ani zdaleka napojen na podezřelé kruhy. Aby prezident nebyl něčí loutkou.

 

Jsem paranoidní? Byl bych upřímně rád, kdyby všechna uvedená podezření byla jen černou můrou, která mi straší v hlavě a nemá šanci se reálně naplnit. Ano, byl bych vskutku velmi rád, kdybych se mýlil.

Než půjdete volit

Než půjdete volit

Koho asi bude volit Marek Dalík, Pavel Bém, Roman Janoušek? Richard Háva z Omnipolu nebo Vlasta Parkanová? A koho Miroslav Kalousek? Koho bude volit Miroslav Šlouf? Chcete se svojí volbou zařadit do této vybrané společnosti?

celý článek >>>

Proč Franz

Proč Franz

Proč Franz? Protože je to jediný možný kandidát. Kdo touží, jako většina ostatních kandidátů, po evropské federaci, nemůže složit slib věrnosti této republice, ledaže by lhal.

celý článek >>>

Sedm českých národních zájmů

Sedm českých národních zájmů

Bruselský demagog se nezdržuje detaily a směřuje k jedinému: je třeba všechno integrovat, centrální vládu, nové evropské úřady a hlavně centrální daně!

celý článek >>>

Sdílet článek | starší články

fotografie: Pavel Kohout
programování: AG25 s.r.o., 2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout youtube videa
GAME DOWNLOAD