Proč  teroristé  páchají  teror

Tento článek jsem z větší části napsal po teroristickém útoku v Manchesteru. Mezitím se ve světě stala celá řada dalších teroristických útoků. Naposledy asi před dvěma hodinami na London Bridge. Kde se stane něco dalšího, nevím, ale bohužel musíme počítat s tím, že se stane. Terorismus totiž funguje. Funguje velmi dobře, což pobízí k dalšímu teroru.

 

Jak terorismus funguje? Jaký je dopad každého útoku teroristů na západní veřejnost? Má několik rozměrů. Každý další atentát sdělí západnímu člověku zhruba toto:

(1) „Jsme borci a máme kuráž!“

A i když se jedná o kurážné borce na straně zla, v jistém procentu západní veřejnosti to přece jen vzbudí jiskru sympatií. Lidé mají rádi odvážné muže, i když jsou jednoznačně zlí. I záporný hrdina je hrdina. Kolik sympatií dodnes vzbuzují nacisté! Jakou stálou a silnou fanouškovskou základnu má na Západě Mao, Lenin a dokonce i Stalin, o Fidelu Castrovi ani nemluvě!

 

Po 11. září 2001 nenastalo v USA všeobecné opovržení směrem k islámu, respektive k jeho radikálním formám. Naopak, sympatie k islámu vzrostly, hodně Američanů se o islám začalo zajímat a některým se toto náboženství spojené s politickým názorem a životním stylem dokonce zalíbilo. Borci, kteří mají kuráž, jsou zajímavější než obyčejní politici v oblecích, bílých košilích a kravatách.

(2) „Jsme zoufalí, proto děláme zoufalé věci.“

Moderní západní civilizace je civilizací soucitu. Vinu hledá kdekoli, jen ne u viníka. Pokud někdo vraždí, mohou za to určitě zlé a nespravedlivé vnější podmínky, nikoli sám pachatel. A tak se vina hledá v dědictví západního imperialismu, v kapitalismu, v nedostatku rozvojové pomoci, v údajné izraelské okupaci palestinských území, v globálním oteplování, zkrátka všude, jen ne tam, kde vina skutečně je. Nikomu nevadí, že západní imperialismus zrušil otroctví, že kapitalismus dostal z bídy více lidí než jakýkoli jiný systém, že rozvojová pomoc bývá vždy rozkradena, že palestinská území okupuje především teroristická organizace Hamas, a že svět se globálně otepluje již stovky let.

 

Chybná logika „člověk musí být zoufalý, aby udělal takovou zoufalou věc“ je neuvěřitelně zažraná v západním myšlení. Politici a žurnalisté se bojí, aby se ani slůvkem nedotkli choulostivých citečků arabsko-muslimské populace, odkud naprostá většina nynějších teroristů pochází. Co kdyby se jeden z nich urazil - a urazil by se zcela právem, neboť naše hnusná imperialistická kapitalistická civilizace přece může za jeho neštěstí! - a provedl nějakou další zoufalou věc? Mohli bychom si za to pak sami.

(3) „Možná se umoudříme a zklidníme, ale musíte být na nás hodní.“

Přesvědčení, že teroristé jsou v zásadě normální lidé, kteří se jen pod tlakem okolností dostali na špatnou cestu, vede k představě řešení:

 

„Budeme na ně hodní. Budeme respektovat jejich víru, ani náznakem se jí nesmíme dotknout. Zahrneme je sociálními výhodami a budeme podporovat jejich politickou reprezentaci na Západě. Jejich domovské země obdaříme velkorysou rozvojovou pomocí. Tvrdě potlačíme všechny xenofoby a islamofoby. A v neposlední řadě, musíme si došlápnout na Izrael - pardon, sionistickou entitu, neboť naši emocionálně založení arabští přátelé tento stát neuznávají - a donutit ji k zásadním ústupkům. Území za mír, palestinský stát, právo návratu, a tak dále. Izrael nesmí více jitřit city našich muslimských spoluobčanů v Evropě!“

 

Samozřejmě, občan země, která byla obětí mnichovské zrady, ví, že podobná logika je ukrutně hloupá a vede ke katastrofě. Násilnický vyděrač nepřestane být násilnickým vyděračem, když se mu ustoupí. Pokud ustoupíte fanatikovi, nepřestanete být v jeho očích bezvěrcem, jehož život nemá cenu. Budete bezvěrcem, jehož život nemá cenu, a který je navíc opovrženíhodně zbabělý.

 

Jenže obyvatelé „vyspělých“ evropských zemí na Mnichov rádi zapomněli. Není divu, byla to doba největšího pokoření západních demokracií. Zapomněli ke své škodě, protože dnes je v situaci Československa nejen Izrael (který má naštěstí velmi výkonnou armádu), ale prakticky celý Západ. Dnes je doba, kdy se rozhoduje, jestli budeme stále ustupovat, a ustupovat, a ustupovat, až do úplného sebezničení, anebo zda fanatiky pošleme, kam patří. Tedy hezky daleko od Evropy a jejího komfortního sociálního systému.

V žádném případě na ně nesmíme být „hodní“. Oni v nás nevidí lidské bytosti. Vyvraždili by nás jako Hitler, Himmler nebo Eichmann, kdyby jen měli tu možnost. Jsou stejní jako nacisté, pouze zatím nejsou tak dobře vyzbrojení. Ještě stále je šance vyhrát tuto válku.

Chalk farm, London, foto Pavel Kohout

(4) „Vaši politici jsou banda neschopných idiotů, když proti nám nic nesvedou.“

I toto je poselství každého útoku. A je to bohužel pravdivé poselství. Všimněte si, jak dementně se vyjadřují i ti relativně inteligentnější z politiků, když dojde na věc. „Jsme otřeseni, jsme rozhořčeni, jsme odhodláni, nevzdáme se, barbarský čin, nepochopitelný čin, opovrženíhodný čin. V myšlenkách a v modlitbách jsme s oběťmi útoku, pardon, tragického incidentu.“

 

Vedle dnešních evropských politiků - čest výjimkám - vypadá Neville Chamberlain jako statečný a rozhodný muž, Emil Hácha jako odbojář a Alexandr Dubček jako hrdina.

 

A perla ze všech největší: „Ne, nenecháme se zastrašit, nezměníme svůj způsob života.“ Což je nesmysl, náš způsob života je již dávno změněn. K horšímu. Byli jsme již zastrašeni, žijeme jinak než dříve. Kvůli všem zbabělcům, kteří si hrají na vůdce moderní Evropy a přitom z našeho kontinentu dělají Střední východ.

(5) „Vaše média vám lžou.“

Je to již ustálený rituál, který lze shrnout do několika bodů: „Tragický incident - psychicky narušený pachatel - známý sousedům jako klidný a bezproblémový mladík - jsme šokováni, otřeseni, rozhořčeni - v myšlenkách a modlitbách s rodinami obětí - nebezpečí xenofobie a islamofobie - nic společného s islámem - nic společného s islámem - nic společného s islámem - nic společného s islámem“ - a tak dále, až do úplného zblbnutí.

Ze západních médií se vytratila informační funkce, která byla nahrazena funkcí výchovnou. Moderní konzument médií tzv. hlavního proudu je považován za velké retardované dítě, kterému je třeba po lopatě sdělit, co si má myslet. Jen si povšimněte povýšeně arogantního vystupování komentátorů vědomých si své morální nadřazenosti, když hovoří k plebsu: „Více než islámského terorismu se bojím nárůstu xenofobie, islamofobie a populismu… Je třeba mít na paměti, že neexistují žádná jednoduchá a zkratkovitá řešení… Je třeba pochopit příčiny a kořeny terorismu… bla, bla, bla.“

 

Kdyby takto uvažoval Winston Churchill, na věži Adolfa Hitlera v Londýně vedle budovy bývalého parlamentu by dnes vlála velká vlajka se svastikou. Churchill se nesnažil pochopit příčiny nacismu; on se snažil jej porazit.

 

Vraťme se ale k podstatě věci. Teroristé páchají teror proto, že skutečně účinně ničí naši civilizaci. Teroristé zjistili, že nás nemohou porazit vojenskou silou, ale že mohou zničit morálku evropských civilistů, přičemž ještě snadněji mohou zničit morálku evropských politiků a důvěryhodnost médií. S každým novým útokem ubývají naší civilizaci síly. Ale ještě není pozdě. Ještě stále je možné Evropu zachránit. Jak? V první řadě nevolit neschopné idioty a ignorovat lživá média.

 

Je to možné, i když to chce trochu přemýšlení.

 

Zatím ještě není pozdě - pozdě začne být, až zoufalí Evropané začnou dělat zoufalé věci.

fotografie: Pavel Kohout
2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout
GAME DOWNLOAD