Roboti  jdou  do  toho...závěr

14. 4. 2017

2016: nový začátek

Od června 2009 jsem se věnoval testování investičního modelu na základě peněžní zásoby. V roce 2015 jsem usoudil, že výsledky jsou už dostatečně průkazné, aby bylo možné na jejich základě založit fond. A šťastnou shodou okolností se sešlo několik schopných lidí - Aleš Michl, Vít Vařeka a Ondřej Horák. Výsledkem je společnost Robot Asset Management SICAV se svým prvním fondem zvaným QUANT.

 

Proč tento název? Protože investiční strategie je odvozena od kvantitativní teorie financí a je založena na kvantitativním modelu. Fond je řízen algoritmem, nikoli investiční výborem, jehož členové nutně podléhají emocím a dalším lidským nedostatkům. Zásady řízení fondu jsou následující:

1/ žádná technická analýza

Tato disciplína neposkytuje spolehlivé, konzistentní výsledky. Žádné vyhledávání formací „hlava - ramena“, žádná Bollingerova pásma a podobné šarlatánství.

2/ žádné vybírání akcií

Tipování budoucích vítězů mezi akciemi je stejné jako sázky na dostizích. Vyhrávají převážně bookmakeři. Občas se snad najde nějaký hvězdný manažer, který ovládá fundamentální analýzu opravdu brilantně, ale je jich extrémně málo a jejich výsledky nejsou zpravidla konzistentní.

3/ žádné sázky na makroekonomii

Aleš Michl i já jsme makroekonomové, ale do využití makroekonomie v investiční strategii se pouštět nebudeme: právě proto, že dobře víme, jak ošidná tato cesta je.

4/ minimalizace nákladů

Náklady devastují výkonnost mnohem víc, než si většina lidí uvědomuje. Naším heslem je extrémní úspornost, jaká je vůbec v daných podmínkách možná.

5/ jen americký akciový trh

USA nejsou jediná a možná ani nejlepší ekonomika na světě. Americký akciový trh ale nemá na světě konkurenci, vezmeme-li v úvahu jeho velikost, historii, spolehlivost a další důležité faktory. Je obdivuhodně diverzifikovaný, pokud jde o odvětví i o počet podniků. Do amerických akcií je zároveň možné investovat s minimálními náklady. Americký akciový trh přežívá všechny politické změny, války a hospodářské krize. Na celém světě nenajdeme trh, který by měl z hlediska dlouhodobého investora podobně příznivé charakteristicky.

6/ jen bezpečné dluhopisy

Kreditní riziko je nepředvídatelný a ošidný faktor. Nemáme v úmyslu provádět s penězi našich klientů sázky. Účelem dluhopisu je bezpečné ukotvení peněz v době, kdy akcie jsou drahé a kdy trh prožívá spekulativní bublinu.

7/ co nejmenší rizika

Žádné krátké pozice, žádná finanční páka ani žádné velké sázky na jednu kartu. Investiční strategie fondu QUANT se pečlivě vyhýbá jakýmkoli nepřiměřeně rizikovým operacím.

8/ nízkofrekvenční obchodování

Každá obchodní transakce znamená náklady a tedy i nižší celkový výnos. Naše strategie zahrnuje obchodování pouze tehdy, pokud je to nutné.

9/ algoritmizace investiční strategie

Lidé jsou nespolehliví, podléhají náladám a emocím, módě a jiným nesystematickým vlivům. Algoritmus neboli „robot“ žádné takové problémy nemá. Investiční „robot“ si čerpá standardizované informace ze stálých zdrojů, používá výhradně zdroje osvědčené, na jejichž základě vypočítá optimální strategii.

10/ identifikace bublin a záporných bublin (nadměrně podhodnocených trhů)

Hlavní myšlenkou fondu QUANT je systematicky a s použitím kvantitativních metod, odhalovat bubliny na akciových trzích, jestliže k nim dojde. Propady trhů po nafouknutí bubliny jsou totiž hlavním zdrojem rizika. Analogicky, strategie fondu má za cíl identifikovat podhodnocení trhu, pokud by situace byla taková.

Emoce patří do života, ne do investování

Když se nad těmito body zamyslíte, asi vám přijdou většinou logické až samozřejmé. Tak proč už to dávno někdo nedělá? Skutečností je, že prvních osm bodů je celkem běžná věc. Existuje mnoho fondů, které jsou velmi úsporné, stylově čisté a vyhýbají se použití nákladných a nespolehlivých analýz. Jenomže tyto fondy jsou všechny řízeny zcela pasivně, bez ohledu na to, zdali je trh nadhodnocený nebo je naopak velmi levný.

Jenomže všechny pasivní fondy se chovají pasivně bohužel i v dobách, kdy je toho nejméně zapotřebí: kdybyste investovali do pasivního fondu v říjnu 2007, asi by vám bylo lhostejné, že ušetříte necelé procento na ročních nákladech. Ztráta 51 procent investované hodnoty ke konci února 2009 by drtivě převážila nad úsporami. Tento údaj platí pro indexový fond Vanguard 500 Index (kód VFINX), který patří mezi nejúspornější na světě. Jenže co je platná úspora desetin procenta, když ztráty dosahují desítek procent? Celkový poměr nákladů v hodnotě pouhých 0,16 procenta je hodně slabá útěcha.

 

Fond Quant odvozuje svůj název od kvantitativních metod ve financích a od kvantitativní teorie peněz v makroekonomii. Ze všech makroekonomických veličin je to totiž právě peněžní zásoba, která patří mezi předvídatelné a spolehlivé. Hrubý domácí produkt může růst nebo klesat, statistiky nezaměstnanosti mohou být manipulované, ani na údaje o dluhu není spolehnutí, ale růst objemu peněz v ekonomice je pro ekonomii téměř něco jako gravitace pro fyziku: dlouhodobě působící, nevyčerpatelná síla, na kterou se lze spolehnout a kterou je lepší mít na své straně.

A na úplný závěr úsměvný příběh slavného umělce Marcela Duchampa

Když Marcel Duchamp došel k názoru, že světu sdělil vše, co jako umělec mohl, začal se věnovat jiným tématům. Mezi ně patřily i matematické metody ve financích. Duchamp se ale nezajímal o akcie nebo dluhopisy, ale o ruletu. Byl posedlý představou, že objeví matematickou zákonitost, algoritmus, pomocí něhož zbohatne v Monte Carlu.

 

Tomuto tématu se Duchamp intenzivně věnoval v roce 1924. Byl tu ale háček: umělec byl jako správný bohém téměř nemajetný. Na rozjetí algoritmu v praxi si potřeboval půjčit peníze.

 

Obrátil se tedy na přátele, většina z nichž rovněž pocházela z uměleckých kruhů. Skutečně se mu podařilo shromáždit menší kapitál, a aby vše mělo náležitou formu, věřitelům prodal vlastnoručně vyrobené dluhopisy. Prodal 30 číslovaných dluhopisů, které možná byly spíše grafickými listy než cennými papíry - po pravdě řečeno, Duchampovi přátelé je asi kupovali spíše jako umělecké předměty než pro slibovanou 20% dividendu. Alespoň fotograf Man Ray to tak uvádí ve svých pamětech z počátku 60. let.

Tate modern, Marcel Duchamp´s art, foto Dominik Hejbal

Po úspěšné emisi - lze-li použít tento termín - odjel do Monte Carla, kde se pokoušel uplatnit svoji metodu algoritmického sázení. Po čase prohlásil, že svoji metodu považuje za úspěšnou, ověřenou a funkční s tím, že z intelektuálního hlediska již zde není co zkoumat. Vrátil se do Paříže a svoji pozornost přesunul na teorii šachu.

 

Duchampův přítel Man Ray si nicméně nestěžoval, když nedostal ani dividendu ani jistinu. Stále měl unikátní grafický list, jehož hodnota časem rostla. Stále roste. Zatímco v roce 1924 Duchamp prodával originály za 500 franků (zhruba 20 amerických dolarů), v roce 2010 se jeden z originálů vydražil za 1 082 500 dolarů. Šlo tedy o průměrný 13,5% procentní roční zisk. V současné době se cena Duchampových dluhopisů odhaduje v rozmezí 1,2 až 1,8 milionu dolarů.

dluhopis Marcela Duchampa prodaný v Christie´s za USD 2,405,000

dluhopis Marcela Duchampa prodaný v Christie´s za USD 2,405,000

Závěr? Za prvé, ne každý algoritmus opravdu funguje, jak má. Za druhé, když už investice do rizikových dluhopisů, tak ať mají alespoň uměleckou hodnotu. Za třetí, ruletu nepřekonáte, smiřte se s tím. Kupujte raději investice, jejichž hodnota roste s inflací.

Vícerychlostní unie a bod B

Vícerychlostní unie a bod B

Myslíte si, že unikátní evropská kultura dokáže vyprodukovat vzdělanější a osvícenější federální vlády, než jaké měly nebo mají Rakousko-Uhersko, Rusko nebo dokonce USA?

celý článek >>>

ROBOTI JDOU DO TOHO ...3.část

ROBOTI JDOU DO TOHO ...3.část

Trhem ve skutečnosti krátkodobě hýbou emoce, nálady a hormonální výkyvy obchodníků na burze.

celý článek >>>

ROBOTI JDOU DO TOHO ...2. část

ROBOTI JDOU DO TOHO ...2. část

Rok 2000 byl rokem mého největšího a nejnákladnějšího profesionálního omylu. Čeho jsem se dopustil?

celý článek >>>

Sdílet článek | starší články

fotografie: Pavel Kohout
programování: AG25 s.r.o., 2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout youtube videa
GAME DOWNLOAD