Skrytá  historie  českých  stavebních  zakázek

Tento článek je necelé dva roky starý. Byl napsán poté, co ing. Miloslava Pošvářová poprvé přišla o místo z mocensko-politických důvodů. Nyní je bohužel čas se k němu vrátit.

 

V České republice je opět možné, aby lidé přicházeli o práci z politických důvodů. Ne kvůli protivládní činnosti, ale kvůli práci pro vládu. Navíc - paradox na druhou! - kvůli dobrovolné práci bez honoráře. Jde o případ stavební inženýrky a soudní znalkyně Miloslavy Pošvářové, která byla jedním z klíčových členů pracovní skupiny pro boj proti korupci v rámci NERVu. Pracoval jsem jako koordinátor této skupiny a editor jejích výstupů. Cítím proto povinnost podat svědectví.

 

Krátce po zřízení skupiny převládl názor, že boj proti korupci musí být orientován především preventivně. Téměř nikdy se nepodaří získat materiální důkaz o poskytování nebo nabízení úplatků. Pokud jde o manipulaci s výběrovými řízeními, existovaly četné a výmluvné indicie o zakázkách šitých na míru konkrétnímu zadavateli. Ovšem žádné důkazy, které by obstály u českých soudů.

 

Pozornost se proto soustředila na design veřejných zakázek, aby byly eliminovány jiné vlivy než cena a kvalita provedení. Otázka ceny byla jasná: postavit veřejnou soutěž, aby probíhala formou nezmanipulovatelné aukce, je celkem snadná věc.

 

Zbývala otázka zadání a hlavně kontroly kvality. Jelikož velká část veřejných výdajů jde na infrastrukturu, bylo jasné, že se skupina neobejde bez experta. V tuto chvíli je povolána inženýrka Pošvářová. Znalkyně technickým postupů a fyzikálních měřících metod, které umožňují stavbu doslova zrengtenovat a odhalit i skryté vady. Též exaktně zdůvodnit, která vada je výsledkem použití materiálu horší kvalitativní třídy, kde se jedná o technologickou nekázeň a kde může jít o vadu projektu s cílem zvýšit spotřebu materiálu a práce s úmyslem prodražit stavbu.

 

A nejen to. Jakožto dlouholetá expertka ze stavební praxe věděla (a ví), kde jsou systémové chyby v zadávání zakázek. Proč je systém chybně navržen, kde jsou asymetrie mezi zadavatelem (Ředitelství silnic a dálnic), zhotoviteli, stavebními dozory a znalci - a hlavně, jaká organizační opatření by mohla věci napravit a ušetřit státu miliardy, možná desítky miliard ročně.

 

Pracovní skupina NERVu jednala s desítkami expertů různých oborů. Ne všichni měli stejný přínos. Někteří dodali písemnou práci spíše akademického rázu; jiní poskytli ústní konzultaci a slíbili pokračovat, ale pak se omluvili kvůli nedostatku času. Byli i takoví, kteří rovnou nedoporučili šťourat do vosího hnízda.

Ing. Pošvářová byla z jiného těsta. Dodala perfektní písemnou práci s diagramy a fotografiemi. Během prezentace na Úřadu vlády ohromila přítomné videoprojekcí nekvalitních mostních uzávěr v běžném provozu. Téměř hitchcockovsky laděný dokument udělal dojem na všechny, včetně pana premiéra.

 

Zde je třeba zdůraznit ještě jeden aspekt. Když vyšla zpráva, že ing. Pošvářová přišla o práci ve stavební firmě Mott MacDonald, ozvaly se hlasy ve smyslu „dobře jí tak, neměla se pouštět do partyzánských akcí a měla zůstat loajální vůči zaměstnavateli.“ Nic takového se nestalo. Paní inženýrka se ani na okamžik nezpronevěřila profesionální disciplíně a subordinaci. Vše dělala se schválením svého tehdejšího ředitele ing. Petráka, který je pod materiály pro NERV rovněž podepsán. Nikdy nepovolila zveřejnění citlivých materiálů ze soudních procesů, kde stále figuruje jako soudní znalkyně.

 

Co však porušila, byla zásada „omertà“, nepsaný požadavek mlčenlivosti mezi firmami v oboru. Kdyby bylo možné plně využít expertní znalosti inženýrky Pošvářové, veřejnost by se mohla bez mlžení a „natvrdo“ dozvědět, jaký je skutečný příběh zvlněných dálnic a mnoha dalších malérů. Ovšem společnost Mott MacDonald se vzápětí po zveřejnění zprávy NERVu dostala do „klatby“ ze strany ostatních stavebních firem. Na malém trhu, jakým je Česká republika, i konkurenti kooperují.

Po roce bez zakázek se britská centrála rozhodla vyměnit vedení, aby znovu začalo spolupracovat ve vyjetých kolejích.

 

Objem zakázek na infrastrukturu je v současné době minimalizován díky vládním úsporným opatřením. Tučná léta pro stavební průmysl pominula, ale jednou přijde čas, kdy se opět bude stavět ostošest. A nyní se nabízí otázka, zda vše bude opět jako dříve, anebo zda vláda udělá zásadní kroky, aby se již více neplýtvalo.

 

Text pochází z 12. května 2012. Jaké bylo pokračování příběhu? Shodou okolností to chvíli vypadalo na šťastný konec. Ing. Pošvářová získala práci na Ředitelství silnic a dálnic, kde měla na starost řízení kontroly kvality. Zdánlivě ideální výsledek.

 

Jenomže odbor kontroly kvality na ŘSD byl nedostatečně financován a kromě osoby samotné ředitelky nedostatečně personálně obsazen, kvantitativně i kvalitativně. Kromě toho, i ta práce, kterou bylo možno udělat za daných podmínek, byla trnem v oku mocné stavební lobby.

Ing. Miloslava Pošvářová, foto Pavel Kohout

Ing. Miloslava Pošvářová, foto Pavel Kohout

A tak se najednou 15. ledna 2014 dozvídáme, že ing. Pošvářová je „na hodinu“ propuštěna z ŘSD. Z důvodů, které jsou na první pohled zástupné. Skutečné důvody: vadí firmám, jako jsou Eurovia, Skanska a další, které vydělávají na velmi nákladných veřejných stavebních zakázkách, jejichž kvalita je mnohdy pochybná. Vadí nepochybně i některým politikům.

 

Mimochodem, možná se ptáte, jak je možné vyhodit někoho „na hodinu“, když český zákoník práce nic podobného neumožňuje. Odpověď: výpověď ing. Pošvářové byla skutečně v rozporu se zákoníkem práce.

 

Co bude dál? Zůstaňte na příjmu.

 

Pavel Kohout

bývalý koordinátor pracovní skupiny boje proti korupci, NERV

Zdroje, které jsou dosud k dispozici na stránkách vlády:

 

Dokument NERVu k boji proti korupci

 

Rozborová zpráva MottMacDonald

fotografie: Pavel Kohout
2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout
GAME DOWNLOAD