Tajnosti  Rothschildů,  tajemství  Kellerovo

24. 11. 2012

To by se sociologovi stát nemělo: manipulace s fakty a nevěrohodné zdroje.

 

Profesor Jan Keller je v určitých vrstvách českých intelektuálů považován za uznávaného odborníka. Zároveň je mediální celebritou s velkým vlivem na formování názorů zejména levé části politického spektra.

 

Nyní si ukážeme, jak kvalitně profesor Keller pracuje s fakty.

 

V článku na serveru Britské listy http://www.blisty.cz/art/66068.html Keller uvádí neuvěřitelná čísla ohledně odhadovaného majetku nejbohatších rodin světa:

Majetek rodiny Rockefellerů je ve stati, z níž jsem čerpal, odhadován na 11 000 miliard dolarů. Nemohu si pomoci, ale vychází mi, že by tato rodina mohla zaplatit náš předloňský dluh skoro 150 krát. Majetek rodiny Rothschildů je údajně ještě desetkrát vyšší, než majetek Rockefellerů, což odpovídá mému konstatování z rozhovoru.

Jak je možné, aby Rothschildové vlastnili majetek v celkové hodnotě převyšující 100 tisíc miliard dolarů? Tato částka připadala přehnaná i některým čtenářům. Dokonce i těm, kteří jsou jinak Kellerovým názorům příznivě nakloněni.

 

Vysvětlení záhady je poněkud šokující. Údajný důvěryhodný zdroj, o jehož kvalitě Keller nikterak nepochybuje, je ve skutečnosti obskurní blog neznámého německého autora. http://grilleau.blog.de/2009/03/22/bankiersfamilie-rothschild-5809222/

 

Autor blogu je anonym, který vystupuje pod pseudonymem Marigny de Grilleau. Tento zdroj sporných kvalit sám připouští, že odhad majetku rodiny Rothschildů v uvedené horentní výši vychází jen z velmi hrubé extrapolace. Podle dobového zdroje z roku 1913, Rothschildové vlastnili majetek o hodnotě 2 miliard dolarů (jako zdroj je uveden New York Times, bez dalších specifikací). Podle jiného zdroje vlastnili v roce 1850 celkem šestimiliardový majetek v dolarech. Tímto zdrojem je populární knížka The Rothschilds: A Family Portrait, kterou publikoval Frederic Morton v roce 1962. Jde o populární literaturu faktu (a chatty history), nikoli o vědeckou práci.

 

Aproximace vypadá tak, že autor „odhadu“ (ať už je to pseudonym de Grilleau nebo někdo jiný) předpokládá roční zhodnocení ve výši 10 procent. Pokud vlastníte dolar a zainvestujete jej na sto let s desetiprocentním výnosem, vaši šťastní dědicové budou vlastnit 13 870 dolarů a 61 centů. Vskutku úctyhodné zhodnocení, i když budeme předpokládat, že tříprocentní inflace srazí reálnou hodnotu majetku zhruba na dvacetinu během sta let.

 

Takže - jak spekuluje Kellerův pseudonymní zdroj - pokud Rothschildové vlastnili před sto lety třeba 7,25 miliardy dolarů, pak nyní nutně musejí vlastnit neuvěřitelných 100 000 miliard! Ó hrůzo, ti strašní vykořisťovatelé.

 

Tato informace Kellerovi stačí, aby se pouštěl do odvážných intelektuálních konstrukcí. Například:

Uvedu výmluvný příklad. Nejbohatší rodina světa má dnes tolik majetku, že by mohla zaplatit veškerý státní dluh České republiky zhruba 1530krát. (...) Jinými slovy, pokud by ho zaplatila „jenom“ 1529krát, stále by ji zbývalo na drobné domácnostní výdaje téměř půldruhého bilionu korun českých. Neuvádím to proto, že bych dotyčné rodině velkých bankéřů záviděl. Uvádím to jako ilustraci obrovského nepoměru, který se zde vytvořil. Tento nepoměr může mít vážné dopady pro demokracii. K čemu jsou všechny ty volební rituály, jestliže bohatší mají být stále bohatšími a chudí i se středními vrstvami stále bezvýznamnějšími?

Co Keller již ignoruje:

  • Desetiprocentní čistý průměrný roční výnos z rozsáhlého majetku po dobu sta let je holým nesmyslem. Něco takového nebylo v historii financí pozorováno. Není to ani teoreticky možné, z důvodů čistě aritmetických.
  • I kdyby Rothschildové byli naprosto geniální a dosáhli takovéto investiční výkonnosti, neunikli by 98% meznímu zdanění výnosů ve válečné a poválečné Británii (až do 70. let).
  • Neunikli by (a také vskutku neutekli) znárodňování bank v Mitterandově Francii začátku 80 let.
  • Samozřejmě, žádná kontinentální větev rodiny Rothschildů neunikla nacistickému pronásledování a konfiskacím.
  • Majetek bohatých jednotlivců i rodin je průběžně sledován médii i úřady. Kdyby nějaká rodina skutečně nashromáždila gigantické jmění kolem 100 000 miliard dolarů, neušlo by to pozornosti. Ledaže by dokázali utajit tento majetek kouzelným pláštěm neviditelnosti.

V důsledku historických událostí majetek Rothschildů částečně podlehl zdanění, částečně konfiskacím, částečně chybným rozhodnutím - například nikdy ve velkém neinvestovali v USA, neboť již dávno v 19. století podcenili potenciál této země a nikdy tuto chybu nenapravili.

 

Rodina (či spíše rozsáhlý rod) Rothschildů sice dodnes netrpí chudobou, nicméně dny největší slávy jsou více než sto let pryč. Stačí si přečíst některou seriózní monografii z novější doby, například od Nialla Fergusona.

 

Dobrá. Rothschildy nechme být, český státní dluh nezaplatí. (Proč by nakonec měli?) Ale co je znepokojující, je Kellerův styl myšlení. Máme intelektuální celebritu, která si hraje na velkého vědce, pyšní se akademickým titulem, a přitom zachází s fakty jako prase. Bez pardonu. Používá nekriticky pochybné zdroje a vydává je za pravdu. Manipulace nebo jen omyl? Obě možnosti jsou smutné.

Co se ještě stane, když se nic nestane?

Co se ještě stane, když se nic nestane?

Sny o dosažení životní úrovně Německa jsou dávno zapomenuty.

celý článek >>>

Zhoubná spirála

Zhoubná spirála

Snaha kompenzovat vysoké daně levnými úvěry a různými dotacemi byla patrně největším omylem, kterého se řada vlád dopustila. Je to něco jako šlapat zároveň na plyn a na brzdový pedál.

celý článek >>>

Příliš mnoho peněz

Příliš mnoho peněz

Stát nemůže pro podporu konkurenceschopnosti snížit daně, protože potřebuje peníze. Vysoké daně ovšem ničí hospodářský růst a motivují nejproduktivnější jedince k emigraci.

celý článek >>>

Sdílet článek | starší články

fotografie: Pavel Kohout
programování: AG25 s.r.o., 2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout youtube videa
GAME DOWNLOAD