Tisíc  let  smůly

24. 9. 2015

Psáno pro Lidové noviny v březnu 2004

 

Kořeny frustrace současného arabského a muslimského světa sahají hluboko. V 9. a v 10. století představovala islámská civilizace špičku světové vzdělanosti a kultury. Dnes po všech stránkách zaostává.

 

Míra otevřenosti a tolerance islámu před tisíci lety byla překvapivá. Ministrem zahraniční kórdobského kalífa Abdulrahmána III. byl židovský učenec Chasdai ibn Šaprut. Bylo by dnes něco podobného možné v kterékoli muslimské zemi? Vezírem (tj. předsedou vlády) granadského krále Habbuse byl rabín Šemuel ibn Nagdéla (993-1055), který se později stal též generálem. Skutečnost, že v čele muslimského vojska stál Žid, vypovídá o mnohém. Ibn Nagdéla proslul i jako básník, jehož dílo je dodnes ceněno a překládáno. Verše opěvující pohodu, přátelství, víno a erotiku dokazují, že islám před tisíci lety měl málo společného se sucharským a nenávistným učením dnešních ajatolláhů a imámů.

Muslimský svět byl tehdy mnohem dynamičtější než dnes. Pro Západ představoval přinejmenším rovnocenného soupeře až do roku 1683, kdy byla u Vídně poražena turecká armáda. Od té doby islám prožíval trvalý politický a ekonomický úpadek. Po 1. světové válce byla území obývaná muslimy až na výjimky ovládaná čtyřmi koloniálními mocnostmi: Británií, Francií, Nizozemím a sovětským Ruskem.

 

Proč k tomuto úpadku došlo? Výmluvné byly již okolnosti, za jakých byl poražen kórdobský kalífát ve 13. století. V poslední fázi své vlády na Pyrenejském poloostrově ztratil islám snášenlivost a začal potlačovat svobody nemuslimského obyvatelstva. Židé se proto přiklonili na stranu krále Alfonse X., který jim slíbil obnovení svobod. (Jeho nástupci tento slib přestali dodržovat, ale to je již jiná kapitola.) Zkrátka - jakmile islám ztratil toleranci, začal prohrávat.

 

Muslimské medresy se kdysi staly modelem pro vznik prvních evropských univerzit. Nyní slouží hlavně k infikování mládeže nenávistnými názory - nazvat je středověkými by bylo urážkou islámské historie. Jak uvádí přední orientalista Bernard Lewis v knize The Crisis of Islam, samotný stát Izrael publikuje řádově stokrát více vědeckých článků než celý islámský svět dohromady. Všechny muslimské země přeloží ročně do svých jazyků pouhou pětinu knih ve srovnání s desetimiliónovým Řeckem.

Křesťanská Evropa se v průběhu historie postupně vymaňovala z okovů dogmat a nesnášenlivosti. Renesance a později osvícenství přinesly průlom v přírodních a technických vědách. Zatímco muslimové marnili svůj intelektuální potenciál učením Koránu a hadithů nazpaměť, Evropané se zabývali matematikou, fyzikou, chemií, metalurgií, stavbou lodí a jinými praktickými disciplínami.

 

Teoretické poznatky by ovšem nebyly mnoho platné, kdyby chyběl kapitál pro jejich komerční uplatnění. Evropa měla štěstí, že její teologické autority poměrně brzy zrušily zákaz půjčování peněz za úrok. Díky tomu se již ve středověku vyvinul fungující finanční trh. Spojení intelektuálního a finančního kapitálu muslimský svět postrádal, což vedlo k jeho technické, ekonomické a nakonec i politické zaostalosti. Nejenže je bankovnictví v islámských zemích dodnes zatíženo tímto břemenem, ale od 70. let dokonce roste tlak na islamizaci financí a odbourávání úvěrových obchodů.

V první polovině 20. století vznikala v islámských zemích osvobozenecká hnutí. Podle logiky „nepřítel mého nepřítele je můj přítel“ se muslimští bojovníci za nezávislost spojili s režimem, který tehdy stál proti Francii a Británii. K jejich smůle jím bylo nacistické Německo. Arabský socialismus, který po válce vládl v Egyptě, Sýrii, Iráku a dalších zemích, byl modelován podle vzoru německého nacionálního socialismu. Strana Baas, která donedávna vládla v Iráku, byla řízena podle vzoru NSDAP. Ekonomickým poradcem některých islámských vlád byl v 50. letech dokonce sám bývalý Hitlerův ministr hospodářství Hjalmar Schacht. Podobně jako v Německu, také v arabských zemích se ukázalo, že šlo o ekonomický systém vhodný pro válku a mobilizaci, nikoli pro mír a prosperitu.

 

Islámský svět tisíc let stagnoval kvůli zkorumpovaným vládcům, dogmatickým duchovním a chybně zvoleným spojencům. Má naději na prolomení tohoto kruhu smůly? Ano, pokud se spojencům v Iráku podaří dokázat, že tolerantní a otevřená společnost může fungovat i v rámci islámské civilizace.

 

Reminiscence po 11 letech od napsání

 

V roce 2004 jsem bylo ohledně možné budoucnosti islámského světa nezřízeně optimistický. Dnes už bych poslední dvě věty článku nemohl napsat. Je zřejmé, že islámské země nemají šanci zavést tolerantní a otevřenou společnost, tím méně pak demokracii. Všechny pokusy v tomto směru selhaly. Svobodné volby, pokud se konaly, vedly k nastolení ještě nebezpečnějších režimů, než byla diktatura Saddáma Husajna nebo Muammara Kaddáfího. A pokud v nějaké islámské zemi vládne vcelku normální vojenská diktatura nebo absolutní monarchie, pak tato země může hovořit o štěstí.

 

Mezitím Evropa dělá všechno možné, aby svoji dosavadní toleranci a svobodu projevu co nejvíce osekala, neboť jsme demokraté a musíme ctít všechny názory. Včetně těch, které volají po odstranění demokracie a po odstranění tolerance. Ale pokud Evropa bude tolerovat netoleranci, přestane být Evropou.

Brighton, foto Pavel Kohout

Brighton, foto Pavel Kohout

Co je možné dělat? Takto se švédský časopis Neo zeptal historika Nialla Fergusona v roce 2013. „Inu, já jsem opustil Evropu,“ odpověděl Ferguson, který nyní žije v USA a netají se svojí skepsí vůči starému kontinentu. Škoda. Ale ještě větší škoda, že i evropští politici opustili Evropu.

Ekonomie: nic pro gentlemany

Ekonomie: nic pro gentlemany

Paul Krugman toužil objevit matematické zákony popisující dynamiku společnosti.

celý článek >>>

O hodnotě flegmatismu v investování

O hodnotě flegmatismu v investování

Panika, hospodářská krize, filosofové Bělohradský a Sedláček dumají v televizi o konci kapitalismu? Nezájem...

celý článek >>>

Myslete jako čínský komunista

Myslete jako čínský komunista

Žádná diktatura, ani ta vaše, se dlouhodobě neobejde bez lidové podpory. Násilí není dlouhodobé řešení. Je třeba zlepšit životní úroveň národa.

celý článek >>>

Sdílet článek | starší články

fotografie: Pavel Kohout
programování: AG25 s.r.o., 2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout youtube videa
GAME DOWNLOAD