Trump  a  válka  proti  Číně

O Donaldu Trumpovi se hodně mluví, ale z větší části jde o dojmy spíše než o fakta. Je Trump opravdu jalový populista, jak tvrdí propaganda Demokratické strany a část Republikánů? Anebo je toto označení jen nefér kopnutí pod pás?

 

Podívejme se pro začátek, co Trump tvrdí o Číně. Zdrojem je oficiální webovská stránka www.donaldjtrump.com. Trumpovu pozici k problému Číny lze stručně shrnout takto:

V lednu 2000 prezident Bill Clinton odvážně sliboval, že připuštění Číny do Světové obchodní organizace (WTO) je „dobrý obchod pro Ameriku. Naše výrobky získají lepší přístup na čínský trh, prospěch bude mít každý sektor, od automobilů přes telekomunikace po zemědělství. Ale Čína nezíská žádný nový nový přístup na trh ve Spojených státech.“

 

Nic z toho, co prezident Clinton slíbil, není pravda. Od doby, kdy Čína vstoupila do WTO, Američané byli svědky uzavření více než 50 tisíc továren a ztráty desítek milionů pracovních míst. Nebyl to dobrý obchod pro Ameriku tehdy ani tenkrát.

 

Amerika byla vždy obchodním národem. Pod vládou prezident Trumpa obchod bude vzkvétat. Aby ovšem svobodný obchod mohl přinést prosperitu Americe, musí to být zároveň férový obchod. Náš cíl není protekcionismus, ale odpovědnost. Amerika plně otevřela své trhy Číně, ale Čína se nezachovala stejně. Velká čínská zeď protekcionismu používá nezákonné tarify a netarifní bariéry, aby udržela americké firmy venku z čínského trhu a upravila hřiště ve svůj prospěch.

 

Jak toho dosáhneme? Je třeba uskutečnit tyto čtyři body:

 

1. Donutit zasednout Čínu k jednacímu stolu tím, že bude okamžitě oficiálně deklarována jako měnový manipulátor.

 

2. Chránit americké intelektuální vlastnictví a investice donucením Číny dodržovat zákony na jejich ochranu a zamezit neférové a nezákonné praxi, která jako podmínka pro vstup na čínský trh nutí americké společnosti sdílet technologie s čínskou konkurencí.

 

3. Znovu získat miliony amerických pracovních míst a oživit americkou výrobu ukončením ilegálních čínských exportních dotací a laxních standardů čínského práva pro pracovní trh a ochranu životního prostředí. Už žádné další robotárny ani masivní znečišťování životního prostředí, které kradou americká pracovní místa.

 

4. Posílit naši vyjednávací pozici snížením korporátní daně z příjmu, abychom udrželi americké společnosti a pracovní místa doma, snížením dluhu a deficitu, aby nás Čína nemohla finančně vydírat, a posílit americkou vojenskou přítomnost ve Východočínském a Jihočínském moři, abychom čelili čínskému avanturismu.

 

Můžeme na základě tohoto textu soudit, zda Trump je potenciální státník anebo pouhý tlučhuba? Proveďme revizi jednotlivých bodů.

 

· Slib prezidenta Clintona byl splněn jen částečně. Čína se sice stala třetím největším exportním trhem pro USA a objem exportů do Číny vzrostl z 16,3 miliard dolarů v roce 2000 na 123.7 miliard v roce 2014 - ale americký obchodní deficit nabobtnal během stejné doby z 83,8 miliard na 343,1 miliardy dolarů. Výsledek: bod pro Trumpa.

 

· Spojené státy skutečně zaznamenaly úbytek pracovních míst ve výrobě v důsledku čínské konkurence. Optimisté (míněno optimisté z hlediska Číny) tvrdí, že k tomuto vývoji by beztak došlo a že je možné jej maximálně zpomalit, nikoli zvrátit. K tomu dodávají, že objem čínského dovozu ve skutečnosti z velké části zahrnuje zisky amerických firem: když Apple vyrobí v Číně výrobek s náklady 144 dolarů, jen asi 4 dolary zůstanou v Číně. Zbytek tvoří zisky subdodavatelů z Japonska a Koreje, přičemž z prodejní cenu výrobku (299 dolarů) nejvíce těží Apple Computer a americký federální rozpočet. Nicméně pesimisté dodávají, že kdyby Apple vyráběl doma, výsledná cena výrobku by byla jen nepatrně vyšší, nehrozila by krádež technologií a Spojené státy by měly více pracovních míst. Výsledek: nerozhodně.

 

· O bariérách vstupu na čínský trh se přesvědčil každý, kdo se to této země pokoušel cokoli vyvážet nebo v ní podnikat. Zahraniční podnik je v Číně vnímán úřady jako nežádoucí vetřelec, kromě případů, kdy existuje šance získat západní technologie, patenty, know-how. Čína se chová skutečně neférově a zvysoka ignoruje své povinnosti plynoucí z členství ve WTO. Výsledek: bod pro Trumpa.

Donald Trump, ilustrace, HPAP London, UK

Trumpovy námitky proti Číně nejsou sice neprůstřelné, ale 2,5 bodu ze tří možných je přece jen výsledek, který nelze pominout. Čína skutečně představuje obchodní problém. A to jsme ještě neotevřeli (respektive Trump neotevřel) problém mizerné kvality čínského zboží.

 

Co čtyři body zahrnující návrh Trumpových akcí proti Číně?

 

· Měnové manipulace: Zde Trump přichází s křížkem po funuse. Čína skutečně dlouhodobě manipulovala svoji měnu, důkazem jsou gigantické devizové rezervy. Nicméně od roku 2015 tyto rezervy klesají a kurs čínské měny klesá. Čína se spíše snaží jej stabilizovat než uměle udržovat nízký. Výsledek: nula bodů pro Trumpa.

 

· Intelektuální vlastnictví: Spojené státy si intelektuálního vlastnictví cení natolik, že jeho ochrana je zakotvena dokonce v ústavě, a to přímo v původním textu, nikoli v dodatcích! Čína si naopak nehmotného majetku necení vůbec: návod, recept nebo patent je tradičně něco, co nemá žádnou hodnotu a co lze beztrestně opsat. Technologie výroby tryskového motoru posledního typu by podle čínského ideálu měla být stejně volně přístupná jako recept na smažené nudle po sečuánsku. Je zřejmé, že tento přístup by měl být pro Ameriku nepřijatelný v zájmu své ekonomiky i bezpečí. Výsledek: bod pro Trumpa.

 

· Exportní dotace, pracovní trh a životní prostředí: Argumenty o sociálním a ekologickém dumpingu sice znějí odborářsky a levicově, ale nelze je šmahem smést ze stolu jen z těchto důvodů. Může vám být jedno, jakou mzdu dostal dělník, který smontoval váš počítač a zdali má sociální pojištění nebo ne. Může vám být jedno, jakým množstvím jedů si kvůli němu Čína zamořila své životní prostředí. Ale někomu to třeba jedno není, a kromě toho: umíte si představit, že špatně placená a otrávená (doslova) pracovní síla produkuje kvalitní zboží? Kromě toho exportní dotace jsou ekonomická ohavnost v každém případě. Výsledek: 0,75 bodu pro Trumpa.

 

· Snížení daně z příjmu a zjednodušení daní: Jednoznačně ano. Současná americká sazba korporátní daně z příjmu ve výši 35 procent je jednoznačně nejvyšší v celém vyspělém světě a možná nejvyšší na světě vůbec. Na druhé straně, daňoví poplatníci a podniky ve Spojených státech stráví přibližně 7,6 miliardy hodin ročně vyplňováním různých daňových přiznání. Kdyby plnění daňové povinnosti bylo průmyslovým odvětvím, patřilo by největším v USA, neboť tento počet hodin odpovídá 3,8 milionu zaměstnanců na plný úvazek. Náklady na daňovou povinnost jsou obrovské. Služba na ochranu daňových poplatníků (TAS - Tax Advocate Service, což je úřad daňového ombudsmana při IRS) odhadl, že v roce 2006 náklady na daňovou povinnost dosáhly hodnoty 193 miliard dolarů - neuvěřitelných 14 procent hodnoty vybraných daní. Vyhlášky, které vydává federální ministerstvo financí (Treasury Department), nyní zabírají 25 svazků a zaberou devět stop (přes 270 centimetrů) místa v knihovně.

zdroj US ITC

Kdyby se Trumpovi podařilo zásadně vymýtit kličky a výjimky pro bohaté, pak by daňová sazba ve výši 15 procent dokonale stačila pro potřeby federálního rozpočtu a bylo by možné i snižovat dluh. Výsledek: Bod pro Trumpa.

 

Donald Trump tedy získává 2,75 bodu ze čtyř možných, pokud jde o recepty, jak na Čínu. Pokud bych měl doplnit svůj názor, obrana intelektuálního vlastnictví by měla mít absolutní prioritu, neboť hlavní a takřka jediný náskok, který Amerika má oproti Číně, spočívá právě zde. Snížení a zjednodušení daní je neméně důležité, zde se však jedná o vnitropolitickou záležitost spíše než o vztahy s Čínou.

 

A ještě něco. Spojené státy existovaly a prosperovaly dvě stě let předtím, než obchod s Čínou získal dnešní dimenze. Ameriku potřebuje Čínu podstatně méně, než Čína potřebuje Ameriku. Amerika by se obešla i bez Číny jakožto věřitele, který kupuje americké federální dluhopisy. Naopak Čína by se bez amerického trhu úplně složila během necelého roku. Obchodní válka samozřejmě není nic pěkného, ale Číňané mohou ztratit mnohem více.

 

Pokud tedy prezident Trump jednou uhodí pěstí do stolu, můžete se vsadit, že Číňané se budou snažit jako mravenečkové, aby mu vyhověli, byť za cenu pro ně nepříjemných kompromisů. Neboť Amerika stále ještě může - a měla by - jednat s Čínou z pozice síly.

 

Poslední poznámka. Z teorie her vyplývá, že čím více je prezident vnímán jako nezodpovědný kovboj, který napřed střílí a pak myslí, tím je přesvědčivější. Prezident Reagan si úmyslně pěstoval image nezodpovědného pistolníka, protože Rusové se děsili, že by skutečně mohl stisknout červené tlačítko. Fungovalo to. Reagan nakonec vyhrál mírovou cestou.

fotografie: Pavel Kohout
2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout
GAME DOWNLOAD