Washington,  Franklin  a  tradice

9. 12. 2012

Spojené státy zaznamenaly od svého vzniku řadu politických dramat, včetně několika atentátů na prezidenta a dokonce občanské války. Nikdy, ani jednou, neměly vládní krizi a předčasné volby.

Proč? Protože americký politický systém je konstruován tak, aby k těmto událostem nemohlo dojít. V americké vládě nemůže dojít ke koaliční roztržce, protože vládní moc je vtělena do osoby prezidenta. (Ledaže by prezident trpěl schizofrenií, ale i na takové případy Ústava Spojených států pamatuje.)

Washington, Franklin a tradice - foto Pavel Kohout

Systém vyvažování výkonné, zákonodárné a soudní moci funguje tak dobře, že ani prezident, ani žádná z obou komor Kongresu, ani Nejvyšší soud, ani jiná instituce nemůže usurpovat absolutní moc. Četné špatné zkušenosti z latinskoamerických států, které se pokoušely americkou ústavu různě „vylepšovat“, svědčí o tom, jak dobře a pečlivě američtí Otcové zakladatelé pracovali.

Zde bychom se měli inspirovat. Systém, který dokázal zkrotit kovboje z Divokého západu a přistěhovalce ze všech částí světa, je evidentně natolik robustní, že na něm musí něco být. Nemusíte mít nutně rádi USA a americkou politiku, ale co do stability jde o obdivuhodný systém.

Jedno vylepšení však americké ústavě přece jen chybí. Také USA, stejně jako většina Západu, jsou zadluženy až na půdu. Otce zakladatele ani ve snu nenapadla možnost, aby stát jednou byl tak mohutný a rozhazovačný, aby se v mírové době zadlužil do takové míry, která ohrožuje ekonomickou stabilitu země.

Co nenapadlo Američany, napadlo Švýcary. Jejich ústava obsahuje pojistku proti nadměrnému státnímu zadlužování. (Banky jsou jiná věc, zejména ve Švýcarsku. Bankovní úvěry nelze ostatně regulovat na ústavní bázi.) Švýcarská zásada dlouhodobě vyrovnaného rozpočtu je přijatelná i pro naše podmínky.

Přijetí ústavy, která bude respektovat americký vzor, by podstatně posílilo českou politickou stabilitu. Přitom by byla vyvážena moc některých institucí, které jí dnes mají až příliš: jde hlavně o Poslaneckou sněmovnu a ministerstvo financí.

Námitky právníků ohledně tradic můžeme klidně pustit druhým uchem ven. Naše politické a ústavní tradice jsou jen zátěž. Pokud mají nějakou hodnotu, pak jedině jako odstrašující příklady, jak se to nemá dělat. První československá republika nebyla politicky stabilní. Rakousko před první světovou válkou rovněž ne. Kdyby George Washington nebo Benjamin Franklin uctívali politické tradice, také by to daleko nedotáhli. Americký politický systém se liší od britské tradice zcela zásadně. Shoduje se vlastně jen ve velmi velkorysém pojetí občanských práv a svobod.

Mimochodem, Washington ani Franklin nebyli právníci. Ani Thomas Paine nebo Thomas Jefferson. Všichni ovšem měli rozsáhlé vzdělání v různých oborech, byť se k němu dostali různými cestami. Všichni znali klasické Aristotelovy a Platónovy práce. Všichni též měli dost zdravého rozumu. A bylo to znát.

Když vám padá systém

Když vám padá systém

Hard disk „šrotuje“, na displeji se otáčí přesýpací hodiny, ukazatel vytíženosti procesoru je na 100 procentech – a nic. Vláda jedná do pozdních hodin, sněmovna je vytížena naplno – a nic.

celý článek >>>

Alternativa neoliberalismu

Alternativa neoliberalismu

Plýtvání, dotace zájmovým skupinám, byrokratická zvůle, úplatky, kvóty, licence, povolení, byrokratická šikana, černé měnové kursy, uměle udržované státní podniky, právní džungle...

celý článek >>>

Je to v lidech? Ale kdepak.

Je to v lidech? Ale kdepak.

Ve skutečnosti je chování lidí určeno nastavením systému. Pokud stimuluje k podplácení a plýtvání, pak se bude podplácet a krást.

celý článek >>>

Sdílet článek | starší články

fotografie: Pavel Kohout
programování: AG25 s.r.o., 2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout youtube videa
GAME DOWNLOAD