Zelení  versus  Zemanovci

23. 10. 2013

Zelení mě přestali zajímat v momentě, kdy jsem pochopil, že jim nejde v první řadě o ochranu životního prostředí. To bylo ještě v minulém století. Proto jsem je od té doby úplně vypustil ze zřetele. Možná to byla chyba: protože před pár dny jsem otevřel jejich ekonomický program.

 

A co jsem viděl, mě naplnilo jistým zděšením. Proboha, to přece není pravda.

 

Čekal jsem, že Zelení budou ve skutečnosti trochu do ruda, ale skutečnost překonala obavy. Když se podíváte na tento bod, shledáte, že by klidně mohl figurovat v programu ČSSD. Nebo KSČM:

 

Posílíme prvky daňové progrese ve výši 30 % druhého pásma u příjmů nad 100 tisíc korun. Prosazujeme trvalé ponechání daňové přirážky ve výši 7 procentních bodů nad horní hranicí sociálních příspěvků pro osoby s vysokými příjmy; zvýšení horní hranice příspěvků na zdravotní pojištění i po roce 2015; a ponechání základní slevy u pracujících důchodců. Budeme hledat způsob, jak postupně zvyšovat daň z příjmu právnických osob, aniž by došlo k ohrožení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti.

foto Pavel Kohout

Progrese, přirážky, vyšší odvody, zvyšování daní... socialismus, socialismus, socialismus.

 

Poslední bod zní jako „Budeme hledat způsob, jak osmažit ledové koule. Budeme hledat způsob, jak vyrobit nealkoholickou vodku. Budeme hledat zemi, kde všichni mají právo na všechno.“

 

Ale dobrá. Žijeme v demokracii a dokonce i socialisté - včetně Zelených - mají plné právo propagovat svoji vizi blahobytu na účet jiných. Budu vždy hájit jejich právo hlásat své názory, i když je považuji za pošetilé a fatálně chybné. Ale i věcně chybný názor by měl mít nějakou vnitřní formální logiku. Teorie může dávat hlavu a patu, i když je postavena na nesprávných předpokladech. Ale podívejte se na následující dva odstavce z programu Zelených:

 

Snížíme vedlejší náklady práce (sociální pojištění) a podpoříme tím tvorbu pracovních míst a investice. Fiskální neutralitu tohoto opatření zachováme zdaněním majetku a činností, které poškozují životní prostředí.

 

Zabráníme daňovým improvizacím, ekonomika potřebuje stabilní daňový systém, promyšlené a postupné změny.

Poslední odstavec slibuje stabilitu a konec daňových improvizací - zatímco dva předchozí odstavce překypují daňovým kutilstvím. Snížit sociální pojištění by sám o sobě mohl být dobrý nápad, ale masivní zvýšení spotřebních a majetkových daní by se mohlo vymstít nečekaným způsobem. Zvyšování daňové progrese a daní z podnikových příjmů je ekonomický ekvivalent ruské rulety: nikdy nevíte, kdy vyjde smrtící rána.

 

Kde je nějaká logika? Možná Zelení prostě předpokládají, že jejich voliče ekonomické otázky prostě nezajímají. „Naše voliče to nezajímá, ekonoma mezi sebou nemáme, tak do toho programu prostě něco napiš, Tondo.“ Asi takto nějak musel ekonomický program Zelených vzniknout.

 

Musím se omluvit Andreji Babišovi, že jsem se nedávno nepříliš uctivě vyjádřil o programu ANO 2011. Ve srovnání se Zelenými ještě docela ujde.

 

Když jsme u těch omluv - vyzývám všechny, kdo se trefují do SPOZ neboli Zemanovců, aby přehodnotili své cíle. Jistě, strana, jejíž nejznámějšími členy jsou pánové Zeman a Šlouf, je snadný terč. Samozřejmě, že bych ji nikdy nevolil, už jen proto, že v daňových otázkách je socialistická podobně jako Zelení. Ale na programu SPOZ je alespoň něco dobrého.

Co to je? Ačkoli SPOZ rovněž navrhuje progresivní daň z příjmů, pasáž jejich volebního programu věnovaná daním prozrazuje, že daním rozumějí. Nemusím souhlasit s některými názory, ale je zřejmé, že ekonomický program SPOZ psal ekonom. Po řemeslné stránce mu nelze nic podstatného vytknout; po stránce ideologické ano, ale to je jiná věc. Zelení naopak neovládají ani základy řemesla.

 

Jiná věc, možná podstatnější. Zemanovci navrhují změnu volebního systému. Nejdou tak daleko, aby prosazovali většinový systém voleb do Poslanecké sněmovny. Ale jejich myšlenky jsou i tak odvážné a pozoruhodné:

Připravíme návrhy legislativních úprav, které povedenou k větší demokratické kontrole politického systému. V návaznosti na zahraniční zkušenosti s přímou demokracií ve státech jako je Švýcarsko, připravíme návrh zákona o obecném referendu, které umožní občanům spolurozhodovat o závažných otázkách země.

 

Z důvodu potřeby přiblížit poslance voliči navrhneme, aby ve volbách do Poslanecké sněmovny byl počet volebních okrsků zvýšen z dnešních 14 na 35. V návrhu nového volebního zákona zakotvíme, aby bylo při hlasování posíleno právo občana-voliče výrazněji zasahovat do pořadí na kandidátních listinách politických stran. Jako cestu vidíme snížení preferenčního procenta ve volbách do Poslanecké sněmovny i volbách do místní samosprávy a Evropského parlamentu ze současných 5 % na 3 %.

 

Tuto změnu propojíme s možností občanů vybírat v celostátních a krajských volbách osobnosti z kandidátek více politických stran. Zároveň budeme požadovat, aby starostou, primátorem či krajským hejtmanem byl zvolen ten, kdo v komunálních volbách obdržel nejvíce preferenčních hlasů, na nejúspěšnější kandidátce.

Musím konstatovat, že Zemanovci mají u mě za tyto návrhy velké plus, ačkoli jsem pravicovým voličem. Musím se jich v zájmu objektivity zastat. Klišé o „straně pošilhávající po Východu“ je nesmyslné. Poměrný volební systém založený na dominantním principu výběru osobností je typický pro Skandinávii a zdá se, že tam funguje. Též volby do švýcarského Federálního shromáždění probíhají podobným způsobem.

 

Co nabízejí Zelení ohledně volebního systému? Velmi málo. Zavedení „skutečně poměrného“ systému, děkuji pěkně, takový má i Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, Turecko nebo onehdy Itálie před rokem 1993.

 

Zcela paradoxně tedy Zemanovci ukazují cestu do Švýcarska a do Skandinávie, zatímco Zelení směřují na Ukrajinu a na Balkán. Divíte se? Divte se, ale prostě to tak je. Líbivá hesla ani přesvědčivá grafika internetové prezentace na podstatě věci nic nemění.

 

Co tedy s volebním lístkem Zelených? Já se přimlouvám za recyklaci.

ANO, VÍME KOHO BY VOLIL WINSTON CHURCHILL:)

ANO, VÍME KOHO BY VOLIL WINSTON CHURCHILL:)

zdroj: www.google.cz

Churchillova moudrost

Churchillova moudrost

Všechno to chvástání ohledně sociálního státu musí být konfrontováno s faktem, že více, než jedna ruka státu dává, druhá musí někde nakrást.

celý článek >>>

Pravicovým voličům

Pravicovým voličům

I já jsem udělal chybu. Moje chyba spočívá v tom, že jsem mlčel.

celý článek >>>

Kvíz: strany v jedné větě

Kvíz: strany v jedné větě

Jen tak, pro relaxaci. Poznáte kterou stranu charakterizuje která věta?

celý článek >>>

Sdílet článek | starší články

fotografie: Pavel Kohout
programování: AG25 s.r.o., 2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout youtube videa
GAME DOWNLOAD